MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMLERİ
 
 • Temel Muhasebe
 • İleri Düzey Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Türkiye Muhasebe Standartları
 • Temel Banka Muhasebesi
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
 • Dış Ticaret ve Finansmanı
 • Finansal Teknikler ve Muhasebesi
 • Uygulamalı İşletme Bütçeleri
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Muhasebe ve Finans Bilgisi
 • Temel Bağımsız Denetim
 • Temel İç Kontrol ve İç Denetim
 • Finansal Matematik Uygulamaları
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Yönetim: Vak’a Uygulamalı
 
 
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ
 
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Uygulamalı Güncel Konular
 • Uygulamanın ve Yargı Kararlarının Işığında İş Hukuku
 • Uygulamalı İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatında Asgari İşçilik Uygulaması
 • Çalışma Hayatında Karşılaşılan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler
 
 
VERGİ EĞİTİMLERİ
 
 • Temel Vergi Hukuku
 • Vergi Planlaması
 • Ar-Ge Teşvikleri