MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Temel Muhasebe
 • İleri Düzey Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Türkiye Muhasebe Standartları
 • Temel Banka Muhasebesi
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
 • Dış Ticaret ve Finansmanı
 • Finansal Teknikler ve Muhasebesi
 • Uygulamalı İşletme Bütçeleri
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Muhasebe ve Finans Bilgisi
 • Temel Bağımsız Denetim
 • Temel İç Kontrol ve İç Denetim
 • Finansal Matematik Uygulamaları
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Yönetim: Vak’a Uygulamalı