1972 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nden '”Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sistemin Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri”' konulu tezi ile yüksek lisans, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden “Kurum Uygulamaları ve Yargı Kararları Işığında Sigortalı Hizmetlerin Tespiti” konulu tezi ile doktora derecesi almıştır. Ayrıca,
24.05.2014 tarihinde girdiği sınavda başarılı olarak A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak
kazanmıştır.
 
1995 yılında SSK Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 1998 yılında girdiği yeterlik sınavında başarılı olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Müfettişliği’ne atanmıştır.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Grup Başkan Yardımcılığı, Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı ve Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen SGK Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No’lu Grup Başkanlığı’nda Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır.
 
İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi ve genel sekreteri olan
Cahit EVCİL, vakfın ikinci başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
 
Cahit EVCİL’in Yaklaşım, Mükellefin Dergisi, Sosyal Güvenlik Dünyası ve Mali Çözüm gibi mesleki dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca mesleki alanda pek çok eğitim, sempozyum ve panele eğitmen ve konuşmacı olarak katılmıştır. 2007-2011 yıllarında T.C. Kültür Üniversitesi İMYO’da sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi derslerini vermiştir.
 
Dr. Cahit EVCİL’in basılı eserleri şunlardır:
 
  • Sosyal Sigorta İşlemleri İşveren Rehberi, Yaklaşım Yayıncılık, 2004 (Bekir Geçer ile ortak çalışma)
  • İş Kanunu Uygulama Rehberi, Datassist Eğitim Yayınları, 2006
  • Tüm Yönleriyle Ücretlendirme ve Bordrolama Esasları Legal Yayıncılık, 2010 (Kerem Göktaş ile ortak çalışma)