Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında katılımcılara muhasebe ile ilgili temel bilgiler verilecek ve önemli hesapların nasıl çalıştığı anlatılacaktır. Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle anlatılan bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe, finansman, denetim ve bütçe alanlarında çalışan alt

düzey personel ile muhasebe konusunda temel bilgi edinmek isteyen kişiler.

 

re: 1 gün

 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
 • Muhasebenin Çeşitleri
 • Muhasebede Bilgi Kullanıcıları
 • Temel Muhasebe Eşitliği
 • Muhasebede Hesap Kavramı
 • Muhasebede Hesap Çeşitleri ve İşleyişi
 • Muhasebede Kayıt Yöntemleri
 • Muhasebenin Temel Kavramları
 • Muhasebe Belgeleri
 • Muhasebe Defterleri
 • Muhasebe Fişleri
 • Muhasebede İşlem Süreci
 • Muhasebede Hesap Planı
 • Aktif Hesapların İşleyişi
 • Pasif Hesapların İşleyişi
 • Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi
 • Finansal Tablolar
 • Örnek Uygulama