Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında işletmeler açısından özellikli muhasebe konuları detaylı bir şekilde anlatılacak uygulamada sıkça yapılan hatalar incelenecek ve uygulamadaki tartışmalı konular analiz edilecektir. Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle anlatılan bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
 
Kimler  Katılmalı:  İşletmelerin  muhasebe,  finansman,  denetim  ve  bütçe  alanlarında  çalışan
personel.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Sayım Noksanlık ve Fazlalıkları 
 • Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanımı
 • Kur Farkı İşlemleri
  •      Aktif Hesaplarda
  •      Pasif Hesaplarda
  •      Dış Ticaret İşlemlerinde 
 • Şüpheli Ticari Alacaklara Karşılık Ayrılması
 • Stoklar İle İlgili İşlemler
  •      Stok Değerleme Yöntemleri
  •      Stoklarda Değer Düşüklüğü
  •      İmha Edilmesi Gereken Stoklar
  •      Fire İşlemleri
 • Reeskont İşlemleri
  •   Alacak Senetleri Reeskontu
  •   Borç Senetleri Reeskontu
 •  Dönem Ayırıcı Hesaplar
  •  Gelecek Aylara Ait Giderler
  •  Gelecek Yıllara Ait Giderler
  •  Gelecek Aylara Ait Gelirler
  •  Gelecek Yıllara Ait Gelirler
  •  Gelir Tahakkukları
  •  Gider Tahakkukları
 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
 • Sabit Kıymet ile İlgili İşlemler
  •    Alış ve Satış İşlemleri
  •    Amortisman ve Yenileme Fonu İşlemleri
  •  Özel Maliyet Bedelleri
 • Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • İnternetten Yapılan İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Konsinye Satışların Muhasebeleştirilmesi
 • İade ve İskonto İşlemleri
  • Alışlarla İlgili İade ve İskonto İşlemleri
  • Satışlarla İlgili İade ve İskonto İşlemleri 
 • Bağış ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi
 • Ciro Primleri, İskontolar ve Bedelsiz Teslimler
 • Personel Prim Karşılıkları
 • Yedek Akçe Ayırma İşlemleri