Eğitimin Amacı: Bu eğitim programında katılımcılara öncelikli olarak maliyet muhasebe ile ilgili temel bilgiler verilecek, ürün maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili konular anlatılacak ve maliyet muhasebesinin özellikli konuları incelenecektir. Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle anlatılan bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin maliyet muhasebesinden sorumlu olarak çalışanlar, üretim süreçlerinin muhasebe açısından etkisini analiz etmek isteyenler, maliyet muhasebesi konusunda bilgi ve tecrübelerini artırmak isteyenler.

 

re: 2 gün

 

Eğitimin İçeriği:


Temel Kavramlar

Maliyet Muhasebesinin Amaçları

Maliyet Muhasebesinin Genel Muhasebe İle İlişkileri


Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi

 

·    THP’de Maliyet Hesapları

·    Satılan Malın Maliyeti Tablosu
 

·    Gelir Tablosu Maliyetlerin Sınıflandırılması Üretim Maliyetleri

 

·    Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

·    Direkt İşçilik Giderleri

·    Genel Üretim Giderleri

Maliyet Yöntemleri

 

·    Kullanılan Rakamlara Göre

·    Kullanılan Üretim Tekniğine Göre

·    Maliyetin Kapsamına Göre

Gider Yerleri ve Maliyet Dağıtımı

 

·    Maliyet Yerleri

·    Birinci Dağıtım

·    İkinci Dağıtım

·    Üçüncü Dağıtım

Maliyet Sistemleri

 

·    Sipariş Maliyet Sistemi

·    Safha Maliyet Sistemi

·    Standart Maliyet Sistemi

Birleşik Maliyetler