Eğitimin Amacı: Bu eğitim programının amacı; muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanlara Türkiye Finansal Raporlama Standartları kapsamında finansal tabloları hazırlayabilmeleri ve bu standartlara göre hazırlanmış finansal tabloları okuyabilmeleri için bilgi sunmak ve bu standartların uygulanmasına ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.  Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle anlatılan bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe, finansman, iç denetim ve bütçe alanlarında çalışan herdüzeydeki personel.
 
Süre: 2 gün
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • Varlık Hesapları
  • Stoklar (TMS-2)
  • Finansal Araçlar (TFR-7, TMS-32, TMS-39)
  • Maddi Duran Varlıklar (TMS-16)
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar (TMS-38)
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (TMS-40)
  • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (TFRS-5)
  • Varlıklarda Değer Düşüklüğü (TMS-36)
 • Yükümlülük Hesapları
  • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (TMS-37)
  • Gelir Vergileri (TMS-12)
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TMS-19)
 • Hasılat-Maliyet Hesapları
  • Hasılat (TMS-18)
  • İnşaat Sözleşmeleri (TMS-11)
  • Borçlanma Maliyetleri (TMS-23)
  • Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS-20)
  • Kur Değişiminin Etkileri (TMS-21) 
 • Finansal Tablolar ile İlgili Hesaplar
  • Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS-1)
  • Nakit Akış Tabloları (TMS-7)
  • Bireysel Finansal Tablolar (TMS-27)
  • Ara Dönem Finansal Raporlama (TMS-34)
  • Faaliyet Bölümleri (TFRS-8)
  • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (TMS-8)
  • Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar (TMS-10)
  • İlişkili Taraf Açıklamaları (TMS-24)
 • Örnek Uygulama