Eğitimin Amacı: Bu eğitimin amacı işletmelerin muhasebe ve dış ticaret bölümlerinde çalışan personellerine dış ticaret konularında temel bilgiler vermek ve dış ticaret işlemlerinin Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde muhasebeleştirilmesini öğretmektir.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe ve dış ticaret bölümlerinde çalışan personel.

 

re: 2 gün

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Dış Ticaret İle İlgili Temel Kavramlar
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Peşin Ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vesaik Mukabili Ödeme
  • Kabul Kredili Ödeme
  • Akreditifli Ödeme
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • Dış Ticarette Kullanılan Muhasebe Hesapları
 • İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Peşin İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Mal Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Akreditifli İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Peşin İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Mal Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Vesaik Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Kabul Kredili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Akreditifli İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
    
 • İhraç Kayıtlı Mal Satışları ve Muhasebesi
 • Yolcu Beraberinde Satış İşlemleri ve Muhasebesi
 • Dış Ticarette Katma Değer Vergisi Uygulamaları