Eğitimin Amacı: Bu eğitimin amacı işletmelerin kullandıkları alternatif finansal teknikler hakkında temel bilgiler verip, bu tekniklerin nasıl işlediğini anlatarak Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde muhasebeleştirilmesini öğretmektir.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe, finansman ve bütçe bölümlerinde çalışan her düzeydepersonel.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Finans Kavramına Genel Bakış
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İlgili Muhasebe Hesapları
 • Leasing
  • Tanımı ve Çeşitleri
  • Leasingin İşleyişi
  • Leasing İşleminin Vergisel Boyutu
  • Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi
 • Faktoring
  • Tanımı ve Çeşitleri
  • Faktoringin İşleyişi
  • Faktoring İşleminin Vergisel Boyutu
  • Faktoring İşleminin Muhasebeleştirilmesi
 • Forfaiting
  • Tanımı ve Çeşitleri
  • Forfaitingin İşleyişi
  • Forfaiting İşleminin Vergisel Boyutu
  • Forfaiting İşleminin Muhasebeleştirilmesi
 • Franchising
  • Tanımı ve Çeşitleri
  • Franchisingin İşleyişi
  • Franchising İşleminin Vergisel Boyutu
  • Franchising İşleminin Muhasebeleştirilmesi
 • Barter
  • Tanımı ve Çeşitleri
  • Barter Sisteminin İşleyişi
  • Barter İşleminin Vergisel Boyutu
  • Barter İşleminin Muhasebeleştirilmesi