Eğitimin Amacı:  Bütçe, işletmelerin piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanılacak önemli bir araçtır. Küreselleşme sonucu rekabetin artması işletmeler açısından bütçelemenin önemini daha da artırmıştır. Bu eğitimde katılımcılara bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki temel bilgiler sunulacaktır. Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle bu bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan personel.

 

re: 1 gün

 

Eğitimin İçeriği:

 
 
 • Temel Kavramlar
 • Bütçenin Tanımı ve Çeşitleri
 • Bütçelemenin Amaçları
 • İşletme Bütçelerinin İlkeleri
 • İşletme Bütçelerinin Sınırları 
 • Bütçelemeden Sorumlu İşletme Birimleri 
 • Bütçe Dönemi
 • İşletme Bütçesinin Hazırlanma Süreci
 • İşletme Bütçesinin Bölümleri
  • Genel Bütçe
  • Bölüm Bütçeleri
 • Bölüm Bütçelerinin Hazırlanması
  • Satış Bütçesi
  • Üretim Bütçesi
  • Direkt İlk Madde Malzeme Bütçesi
  • Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
  • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
  • Üretim Maliyeti Bütçesi
  • Dönem Sonu Stok Bütçesi
  • Satılan Mamullerin Maliyet Bütçesi
  • Araştırma Geliştirme Giderleri Bütçesi
  • Pazarlama Satış ve Dağıtım GiderleriBütçesi
  • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
  • Finansman Giderleri Bütçesi
  • Yatırım Bütçesi
  • Nakit Bütçesi
  • Gelir Tablosunun Bütçelenmesi(Proforma Gelir Tablosu)
  • Bilançonun Bütçelenmesi (Proforma Bilanço)
 • İşletme Bütçesinin Kontrolü
  • Sorumluluk Raporları
  • Maliyet Denetim Raporları