Eğitimin Amacı: 31.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni SPK sermaye piyasalarına önemli yenilikler getirmiştir. Sermaye piyasaları ülke kalkınması, sermayenin tabana yayılması ve küçük tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlayan önemli bir sistemdir. Bu eğitimde öncelikle finansman kavramı ve finansal yönetim konularına değinilecektir. Daha sonra finansal piyasalar ve finansal kurumlarla ilgili temel bilgiler verilecektir. Son olarak Sermaye piyasaları ve bunların unsurları olan sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası kurumları ile Türk sermaye piyasası mevzuatının önemli hususları incelenecektir.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan personel, sermaye piyasası ile ilgili konulardan meslek sınavlarına (SPK Lisanslama, KGK Bağımsız Denetim vb.) girecek kişiler ile bu konularda genel bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.

 

re: 1 gün

 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 
 • Finansman Kavramı
 • Finansal Yönetimin Fonksiyonları 
 • Genel Olarak Finansal Sistem 
 • Finansal Sistemin Unsurları
 • Piyasa Kavramı ve Finansal Piyasalar 
 • Finansal Piyasaların Fonksiyonları
 • Finansal Piyasaların Sınıflandırılması 
 • Finansal Kurum Kavramı
 • Finansal Kurumların Çeşitleri
 • Para Piyasası Kavramı Para
 • Piyasası Kurumları Sermaye
 • Piyasası Kavramı Sermaye 
 • Piyasasının Önemi Sermaye
 • Piyasası Araçları
  • Hisse Senetleri
  • Borçlanma Araçları
  • Diğer Sermaye Piyasası Araçları
 • Sermaye Piyasası Kurumları
  • Temel Sermaye Piyasası Kurumları
  • Yardımcı Sermaye Piyasası Kurumları
 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi
 • Sermaye Piyasasında Kurumsal Yönetim