Eğitimin Amacı: Bu eğitim programının amacı, esas işi muhasebe ve finansman olmayan işletmelerdeki her düzey yöneticiye muhasebe ve finansman konusunda temel bilgilerin aktarılması.

 

Kimler Katılmalı: Finans ve muhasebe eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.
 
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 
 • TEMEL MUHASEBE BİLGİSİ
  • Muhasebe Hakkında Genel Bilgiler
   • Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları
   • Muhasebenin Çeşitleri
   • Muhasebede Bilgi Kullanıcıları
   • Temel Muhasebe Eşitliği
   • Hesapların Sınıflandırılması ve İşleyişi
   • Muhasebede Kullanılan Temel Kavramlar
   • Muhasebede Kullanılan Defterler
   • Muhasebede Hesap Planı
   • Muhasebe İşlem Süreci
  • Finansal Tablolar
   • Finansal Tabloların Tanımı
   • THP ve TFRS’de Finansal Tablolar 
   • Bilanço
   • Gelir Tablosu
   • Nakit Akış Tablosu
   • Özkaynaklar Değişim Tablosu
   • Finansal Tablo Dipnotları
  • Finansal Tablolar Analizi
   • Yatay Analiz
   • Dikey Analiz
   • Trend Analizi
   • Oran (Rasyo) Analizi
  • Bütçe Sistemi
   • Bütçenin Tanımı
   • Bütçenin Çeşitleri
   • Bütçenin Hazırlanması
   • Bütçenin Denetimi

 

 • TEMEL FİNANS BİLGİSİ 
  • Finans Hakkında Genel Bilgiler
   • Finansın Tanımı
   • Finansal Yönetimin Tanımı
   • Finansal Yönetimin Fonksiyonları
  • Faiz Kavramı
   • Basit Faiz
   • Bileşik Faiz
   • Efektif Faiz
  • Paranın Zaman Değeri
   • Bugünkü Değer
   • Gelecekteki Değer
   • Anüite (Taksitlendirme)
  • Yatırım Projelerinin Analizi
   • Geri Ödeme Süresi
   • Yatırım Kârlılığı
   • Net Bugünkü Değer
   • İç Verim Oranı
  • İşletmelerin Finansman Kaynakları
   • Yabancı Kaynaklar
    • Satıcı Kredileri
    •  Banka Kredileri
   • Özkaynaklar
    • Sermaye Artırımı
    • Halka Açılma
   • Otofinansman