Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı katılımcılara bağımsız denetim konusunda temel düzeyde bilgi vermektir.
 
Kimler Katılmalı:  İşletmelerin muhasebe, denetim, bütçe ve iç kontrol alanlarında çalışan personel ile denetim konusunda genel bilgi almak isteyen meslek mensupları.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Denetimin Tanımı ve Amacı 
 • Denetimin Özellikleri 
 • Denetimin Çeşitleri 
 • Yönetimin Savları
 • Denetimin Hedefleri 
 • Denetçinin Tanımı ve Çeşitleri 
 • Denetim Standartları
  • Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
  • Uluslararası Denetim Standartları
 • Denetim Süreci
  • Müşteri Seçimi ve İşin Kabul Edilmesi
  • Denetim Çalışmasının Planlanması
  • Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Denetimin Tamamlanması
 • Denetim Kanıtları
  • Denetim Kanıtlarının Çeşitleri
  • Denetim Kanıtlarının Yeterliliği
  • Denetim Kanıtlarının Güvenilirliği
  • Denetim Kanıtı Türleri
 • Denetim Teknikleri
  • Denetim Tekniklerinin Amacı ve Kapsamı
  • Temel Denetim Teknikleri
 • Denetimde Çalışma Kâğıtları
  • Çalışma Kâğıtlarının Özellikleri
  • Çalışma Kâğıtlarının Türleri
  • Çalışma Kâğıtlarının Dosyalanması
  • Çalışma Kâğıtlarının Mülkiyeti ve Gizliliği
 • Denetim Raporları
  • Denetim Raporunun Tanımı
  • Denetim Raporunun Önemi
  • Raporlama Standartları
  • Denetim Raporunun Şekli
  • Denetim Raporunda Görüş Bildirme
  • Sapma Dereceleri ve Denetim Görüşü İlişkisi