Eğitimin Amacı:  Bu programda iç kontrol ve iç denetim konularında temel düzeyde bilgi verilerek, katılımcılarda farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
 
Kimler Katılmalı: İç kontrol ve iç denetim elemanları, iç denetim alanında temel düzeyde bilgi almak isteyenler, SMMM ve Bağımsız Denetçiler.
 
Süre: 1 gün
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • İÇ KONTROL
  • İç Kontrol Sisteminin Tanımı
  • İç Kontrol Sisteminin Amaçları
  • İç Kontrol Sisteminin Önemi
  • İç Kontrol Konusunda Geliştirilen Modeller
  • İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri
   • Kontrol Ortamı
   • Risk Değerlendirmesi
   • Kontrol Faaliyetleri
   • Bilgi ve İletişim
   • İzleme
  • İç Kontrol Sisteminde Roller ve Sorumluluklar
 • İÇ DENETİM
  • Genel Olarak Denetim
  • İç Denetimin Tanımı
  • İç Denetimin Amacı
  • İç Denetçi
   • İç Denetçinin Tanımı
   • İç Denetçinin Özellikleri
  • İç Denetim Çeşitleri
   • Finansal Denetim
   • Uygunluk Denetimi
   • Performans Denetimi
   • Sistem Denetimi
   • Bilgi Teknolojileri Denetimi
  • İç Denetimin İlkeleri
  • İç Denetim Teknikleri
  • İç Denetim Standartları
  • İç Denetim Süreci
   • Planlama Aşaması
   • Denetimin Yürütülmesi Aşaması
   • Raporlama Aşaması
   • İzleme ve Değerlendirme Aşaması
  • İç Denetimde Raporlama