Eğitimin Amacı: Eğitim içerisinde öncelikle faiz ve paranın zaman değeri kavramları ele alınacak, daha sonra ise farklı yapılardaki krediler, geri ödeme planları ve proje değerleme teknikleri üzerinde durulacaktır. Konuların daha iyi pekişmesi amacıyla ele alınan konular ayrıca vak’a analizleri ile desteklenecektir.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerdeki yöneticiler ve yönetici adayları.

 
Süre: 1 gün
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
  • Basit ve Bileşik Faiz Kavramları ve Örnek Hesaplamalar
  • Nominal Faiz-Reel Faiz Oranları
 • Bugünkü Değer ve Gelecekteki Değer Kavramları ile Örnek Hesaplamalar
 • Anüite Kavramı
  • Taksitli Ticari ve Bireysel Krediler
  • Tüketici Finansmanı Uygulamaları
  • Sonsuz Anüite (Perpetüite) Uygulamaları
 • Farklı Yapılardaki Krediler ve Geri Ödeme Planları
  • Sabit Geri Ödemeli (Eşit Taksitli) Kredi
  • Sabit Amortismanlı (Eşit Anapara Ödemeli) Kredi
  • Değişken Faiz Oranlı Kredi
  • Diğer Yapıdaki Krediler
  • Kredinin Yeniden Yapılandırılması (Refinansman)
  • Ara Ödeme Sonrası Oluşan Ödeme Planının Hesaplanması
  • Balon Ödemeler İçeren Ödeme Planlarının Oluşturulması
  • Balon Ödemelerin Hesaplanması
 • Proje Değerlemede Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı, Başlıca Kullanım Alanları
  • Yatırım Projeleri
  • Menkul Kıymetler
  • Şirket ve Gayrimenkul Değerlemesi
  • Orta/Uzun Vadeli Krediler