Eğitimin Amacı: Bu eğitimin amacı, firmaların olası denetimlere hazırlanmaları ve eksiklerinin tespiti konularında farkındalık yaratmaktır.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin insan kaynakları çalışanları ve yöneticileri, SMMM ve YMM’ler.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Çalışma Hayatında Denetimin Amacı
 • Çalışma Hayatında Denetimin Aktörleri
 • Çalışma Hayatında Denetim Yöntemleri
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Denetimleri
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Denetimleri
  • Asgari İşçilik Denetimleri
  • Sahte Sigortalılık Denetimleri
  • İhbar ve Şikayetlere İlişkin Denetimler
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Bilgi ve Belgelere İstinaden Yapılan Denetimler
 • İş Mevzuatına İlişkin Denetimler
 • Yıllık Ücretli İzin Kullanımı,
 • Avans Ücreti,
 • İzin Kurulu İş Kazası ve Yıllık Ücretli İzin İlişkisi
 • İstirahat Raporlarının Ücretten Kesilmesi İle Maktu Ücret ve Günlük Ücret İlişkisi
 • Fazla Çalışma
  • Fazla Çalışma, Fazla Çalışmanın Hesaplanması, Ulusal ve Dini Bayramlar ile Hafta Tatili İçin Fazla Mesai Hesaplanması
  • Fazla Çalışma ve Gece Çalışması Fazla Çalışma ve Günlük Çalışma Süresinin Aşılması Fazla Çalışma ve Postalar Halinde Çalışma
  • Fazla Çalışmanın Belgelenmesi Süt İzni Kullanımı Yeni İş Arama İzni
 • Kısmi Süreli  Çalışma, Hafta Tatili, Kıdem Tazminatı, Kıdem ve İhbar  Tazminatı Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Gebe Çalışanlar
 • Muvazaalı Asıl İşveren-Alt İşveren Denetimi