Eğitimin Amacı: Bu eğitimde uygulamadan örneklerle Vergi Hukukunun temel kanunlarına yer verilerektir.
 
Kimler Katılmalı:  İşletmelerin muhasebe  ve  finans  bölümlerinde  çalışan  ve  temel  vergi prensipleri konularında bilgi ve tecrübelerini artırmak isteyen yönetici ve elemanlar.
 
Süre: 2 gün
 
Eğitimin İçeriği:
 
 
 • Gelir Vergisi Kanunu
  • Gelir Vergisinin Konusu
  • Gelir Vergisinin Mükellefleri
  • Gelir Vergisinin Tarhı
  • Muaflık ve İstisnalar
  • Gelirin Toplanması
  •  Beyan ve Ödeme Dönemleri
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
  • Kurumlar Vergisinin Konusu
  • Kurumlar Vergisinin Mükellefleri
  • Muafiyet ve İstisnalar
  • Matrahın Belirlenmesi
  • Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
  • Beyan ve Ödeme
  • Kurumlar Vergisinin Oranı
  • Kâr Dağıtım Stopajı
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
  • Katma Değer Vergisinin Konusu
  • Mükellef ve Vergi Sorumlusu
  • Katma Değer Vergisinde Matrah
  • Katma Değer Vergisinin Oranı
  • Katma Değer Vergisinde İstisnalar
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  • Özel Tüketim Vergisinin Konusu
  • Mükellef ve Vergi Sorumlusu
  • Vergiyi Doğuran Olay
  • Vergileme Ölçüleri ve Matrahı
  • ÖTV’nin Oranı veya Tutarı
  • Özel Tüketim Vergisinde İstisnalar
 • Damga Vergisi Kanunu
  • Damga Vergisinin Konusu
  • Damga Vergisinin Mükellefleri
  • Damga Vergisinde Matrah
  • Damga Vergisinin Oranı
  • Damga Vergisinde Ödeme Şekilleri
  • Damga Vergisinde İstisnalar
 • Vergi Usul Kanunu
  • •    Mükellefin Ödevleri
   • Bildirme Ödevi
   • İşe Başlamayı Bildirme
   • Değişikliklerin Bildirilmesi o İşi Bırakmanın Bildirilmesi o Bildirmelerde Süre ve Şekil o Defter Tutma Ödevi
   • Belge Düzenine Uyma Ödevi
   • Envanter Çıkarmak, Değerleme Yapmak ve Bilanço Düzenlemek Ödevi
   • Muhafaza ve İbraz Ödevi
   • Vergi Levhası Asma Ödevi
  • Vergi Cezaları
  • Vergi İhtilaflarıDar Mükellef Kavramı
  • Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi
   • Gayrimaddi Hak Ödemeleri
   • Serbest Meslek KazancıÖdemeleri
   • Temettü Ödemeleri
   • Borçlanma İşlemleri
   • Dar Mükellef Kurum Stopajı
   • Damga Vergisi
   • Kurumlar Vergisi Kesintisi
   • Sorumlu Sıfatıyla KDV Uygulaması
  • Çifte Vergilendirmeyi ÖnlemeAnlaşmaları