Eğitimin Amacı:  Bu eğitimin amacı, işletmelerin en az vergiyi ödeyecek şekilde vergiden kaçınma yöntemlerinin belirlenmesidir. İşletmelerin ödemesi gereken vergilerin vergi mevzuatına uygun olarak en az düzeyde ödenmesini sağlayacak yasal vergiden kaçınma araçları incelenecektir.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışan yönetici ve elemanlar.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Temel Kavramlar
 • Genel Olarak Vergi Planlaması
 • İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçiminde Vergi Planlaması
  • Serbest Bölgelerde Yatırım
  • Teknoloji Gelişme Bölgelerinde Yatırım
  • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
 • İşletmelerin Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Vergi Planlaması
 • Gider ve İndirimlerin Vergi Planlaması Aracı Olarak Kullanılması 
 • Amortisman Ayırma Yoluyla Vergi Planlaması
  • Vergi ve Muhasebe Açısından Amortisman Uygulaması
  • Amortisman Yöntemleri
  • Amortisman ve Vergi Planlaması İlişkisi
 • Şirket Yeniden Yapılandırmalarında Vergi Planlaması
  • Yeniden Yapılandırmalarda Vergi Planlaması Stratejileri
  • Şirket Satın Almalarında Vergi Planlaması
  • Varlıkların Satın Alınmasında Vergi Planlaması 
 • Sermaye Artırımı ve Azaltımında Vergi Planlaması 
 • Kâr Payı Dağıtımında Vergi Planlaması
 • Uluslararası Vergi Planlaması