Eğitimin Amacı: Bu eğitimin amacı, Ar-Ge ve yeni ürün/hizmet geliştirme faaliyeti yürüten ve yürütmek isteyen işletmelerin TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB, vb. kurumlar tarafından sağlanan araştırma ve ürün geliştirme destek, hibe, teşvik, fon vb. uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
 
Kimler Katılmalı: Şirket sahipleri ve yöneticileri, yeni ürün ve hizmet geliştirme, araştırma ve geliştirme, proje ve iş geliştirme, satış ve pazarlama bölüm çalışanları ve yöneticileri, ürün yöneticileri, inovasyon proje yöneticileri, proje yöneticileri.
 
 
Süre: 1 gün
 
Eğitimin İçeriği:
 
 
 • Temel Kavramlar
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Ar-Ge İndirimi
  • Ar-Ge İndiriminin Uygulanması
 • 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler
  • Ar-Ge İndirimi
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
  • Sigorta Primi İşveren Payı Desteği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Tekno Girişim Sermayesi Desteği
 • 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler
  • Kurumlar Vergisi İstisnası
  • Gelir Vergisi İstisnası
  • Sigorta Primi Desteği
  • KDV İstisnası
 • Nakit Destek Programları
  • Ulusal Programlar
   • TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları
   • TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Ar-Ge Proje Destekleri
   • San-Tez Destek Programı
   • KOSGEB Destek Programları
  • Uluslararası Programlar
   • Avrupa Birliği (AB HORİZON 2020 Programı)
   • Eureka ve Eurostars
 • Ar-Ge Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi