İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili teşviklerden yararlanma, Asgari İşçilik ve benzeri konularda dava açma, savunma hazırlama ve itirazda bulunma süreçlerinde şirketlere söz konusu davalar ile ilgili yazılı hukuki görüşlerin profesyonel kadromuzla verilmesi.