Türk Ticaret Hukuku Hizmetleri

 

  • Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulacak olan yeni şirketler için ana sözleşme hazırlanması

  • Şirketlerin ana sözleşme tadilleri ve nevi değişikliklerinin yapılması

  • Şirketlerin tasfiye, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinin yapılması

  • İflas erteleme süreçleri ile ilgili işlemlerin yapılması

  • Ortakların hisse devir süreçleri ile ilgili işlemlerin yapılması

  • Sermaye artırımı, sermaye azaltılması işlemlerinin yapılması ve sermaye tespit raporlarının hazırlanması

  • Anonim şirketlerin yıllık olağan genel kurul ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin yapılması