Arif AYTULUN

Arif AYTULUN, 1952 yılında doğmuştur. 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.  
 
1976-2006 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 1998 yılında sınavla Yeminli Mali Müşavirlik belgesini almaya hak kazanmış olup, 2007 yılından buyana bağımsız olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
 
Arif AYTULUN’un mesleki alanda çok sayıda makale, derleme ve sunumu bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) Başkan Yardımcısı, Bursa UMBADER Başkan Yardımcısı ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasında Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.   
 
Arif AYTULUN, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi (KGK) unvanlarına sahiptir.

   Metin AYTULUN

Metin AYTULUN, 1963 yılında doğmuştur. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 2013 yılında “Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerleme” isimli tezi ile Okan Üniversitesi SBE Muhasebe-Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 
 
1986-2001 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2001-2008 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmüştür.  2008 yılında sınavla Yeminli Mali Müşavirlik belgesini almaya hak kazanmıştır. 2008 yılından buyana bağımsız olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.
 
Metin AYTULUN, Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi (KGK), Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanı (SPK) unvanlarına sahiptir.
 

 


   Kurtuluş AKDENİZ

Kurtuluş AKDENİZ, 1965 yılında doğmuştur. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü’nde mezun olmuştur.
 
1987-1995 yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. 1995-1998 yılları arasında Türkiye’nin önemli gruplarında Vergi Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Halen 1998 yılında kurduğu Akdeniz Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde Yeminli Mali Müşavir olarak Bursa’da faaliyet göstermektedir.
 
Türk Vergi Yargısı konusunda yayımlanmamış tez çalışması mevcut olup, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış vergi ve ekonomi konulu makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.
 
Kurtuluş AKDENİZ, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi (KGK) unvanlarına sahiptir.
 

   Ramazan OMAÇ

Ramazan OMAÇ, 1973 yılında doğmuştur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Illinois at Urbana-Champaign’de Muhasebe (MSA) alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
 
1990-1998 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görev yapmıştır. 1998-2008 yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. 2009-2010 yılları arasında Gelirler Kontrolörleri Ankara Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Akdeniz Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde Yeminli Mali Müşavir olarak Bursa’da faaliyet göstermektedir. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Mesleki dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
 
Ramazan OMAÇ, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi (KGK) unvanlarına sahiptir.
 

   Doç.Dr.Serhat YANIK

Doç. Dr. Serhat Yanık, 1970 yılında doğmuştur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından aynı fakültenin İşletme Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 
 
2008 yılında muhasebe-finansman alnında doçent unvanını alan Serhat YANIK, halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda aynı Fakültenin Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.
 
KOSGEB, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Türk Sigorta Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşlarda özel eğitimler, çeşitli üniversitelerde ise lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Sigortacılık, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, işletme ve ekonomi alanında birçok kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.
 

   M. Vefa TOROSLU

M. Vefa TOROSLU, 1962 yılında doğmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında “Türkiye Muhasebe Standartlarında Stok-Maliyet İlişkisi” isimli tezi ile Okan Üniversitesi SBE Muhasebe-Denetim Yüksek Lisans Programından AA derecesi ile mezun olmuştur. Halen Okan Üniversitesinde İşletme Doktorası çalışmalarına devam etmektedir. 
 
1985 yılından 1997 yılına kadar reel sektörde çeşitli kademelerde muhasebe ve finans yöneticiliği yapmıştır. 1997 yılından 2012 yılına kadar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2012-2013 yıllarında turizm ve otomotiv sektöründe üst düzey mali işler yöneticisi olarak çalışmıştır. M. Vefa TOROSLU’nun muhasebe ve finans konularında yazılmış 63 tane makalesi ve 27 tane kitabı bulunmakta olup aynı zamanda Okan Üniversitesi’nde muhasebe ve denetim konularında ders vermektedir. 
 
M. Vefa TOROSLU, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi (KGK), Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanı (SPK), Kredi Derecelendirme Uzmanı (SPK), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı (SPK) unvanlarına sahiptir.
 

   Metin BİÇERSİN

Metin BİÇERSİN, 1957 yılında doğmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1997 yılında “Değer Artış Fonu ve Maliyet Artış Fonunun Türk Vergi Sistemi İçerisindeki Yeri İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi” isimli tezi ile Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.
 
Geçmiş dönemlerde İSMMMO ve TESMER’de eğitmenlik yapmıştır. Mesleki faaliyetlerine serbest muhasebeci mali müşavir ve bilirkişilik hizmetleri yaparak devam etmektedir. 
 
Metin BİÇERSİN, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi (KGK) unvanlarına sahiptir.
 

   Gülcan TANER

Gülcan TANER, 1970 yılında doğmuştur. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1999 yılından itibaren serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaktadır. 
 
Gülcan TANER, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi (KGK) unvanlarına sahiptir.