Dosya Sirküler No Açıklama Eklenme Tarihi
2018/380 Deneme 10.12.2018 16:17:07
009 Sirküler SGK 2018-009 Bireysel Emeklilik Sistemi 10.7.2018 07:23:22
008 Sirküler SGK 2018-008 Kıdem tazminatı Tavanı 10.7.2018 07:22:00
2018/029 Sirküler Vergi 2018-029 Reeskontu İşlemleri 10.7.2018 06:57:41
2018/028 Sirküler Vergi 2018-028 30 Haziran 2018 Değerleme Kurları 10.7.2018 06:55:33
2018/027 Sirküler Vergi 2018-027 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnte 18.6.2018 11:51:43
2018/026 Sirküler Vergi 2018-026 Konutlarda Net Faydalı Alan ve Yeni düzenlemel 18.6.2018 11:50:40
2018/025 Sirküler Vergi 2018-025 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelik 18.6.2018 11:49:47
2018/024 Sirküler Vergi 2018-024 2017 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 18.6.2018 11:48:50
2018/023 Yurtdışı firmalara Reklam hizmet bedeli ödemeler 5.2.2018 13:19:18
2018/022 Yurt Dışı Faturalarda Stopaj ve KDV Sorumluluğu 5.2.2018 11:13:39
2018/021 Yurt Dışı Faturalarda Belge Düzeni 5.2.2018 11:12:37
2018/020 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı 5.2.2018 11:11:51
2018/019 Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Dikkat edilmesi 5.2.2018 11:11:04
2018/007 6111 Sayılı İstihdam Teşvikleri 23.1.2018 10:03:00
2018/006 İstihdam Teşvikleri 23.1.2018 10:01:56
2018/005 Aylık ve Günlük Ücret Asgari Ücret 18.1.2018 17:17:29
2018/004 Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 16.1.2018 10:13:20
2018/018 7A ve 7B İlişkin Hadleri 16.1.2018 10:12:08
2018/017 Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadleri 16.1.2018 10:11:10
2018/016 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 16.1.2018 10:09:48
2018/003 Kıdem tazminatı Tavanı 9.1.2018 17:10:06
2018/015 2018 Yılında Uygulanacak Tam Tasdik Hadleri 9.1.2018 17:08:45
2018/002 Asgari Ücret Parametreleri 4.1.2018 10:57:52
2018/001 Meslek Adı ve Kodu 4.1.2018 10:56:59
2018/014 %5 Vergi indirimi 4.1.2018 10:09:41
2018/013 Bilgi Değişimi 4.1.2018 10:08:40
2018/001 31 Aralık 2017 Değerleme Kurları 3.1.2018 18:16:57
2018/002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 3.1.2018 18:17:22
2018/003 Vergi Beyannamelerinin SMMM imzalatılması 3.1.2018 18:17:47
2018/004 Şüpheli Alacaklar Karşılığı 3.1.2018 18:18:06
2018/005 Reeskont İşlemleri ve Yeni Reeskont oranları 3.1.2018 18:18:22
2018/006 Yeniden değerleme oranları 3.1.2018 18:18:37
2018/007 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündel 3.1.2018 18:19:02
2018/008 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 3.1.2018 18:19:21
2018/009 2018 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 3.1.2018 18:19:39
2018/010 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 3.1.2018 18:19:59
2018/011 77061 Sayılı Torba Kanun ile Finans Sektörüne 3.1.2018 18:20:16
2018/012 77061 Sayılı Torba Kanun ile Genel Düzenleme 3.1.2018 18:20:31
2017/029 2018 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi 2.12.2017 11:50:00
2017/028 Dönem Sonu İşlemleri 2.12.2017 11:47:31
2017/027 E-Fatura , E-Defter ve E-Arşiv Uygulamaları ve Kontrol Listesi 2.12.2017 11:46:20
2017/034 Sirküler SGK 2017-034 Meslek Adı ve Kodu 2.12.2017 11:44:10
2017/033 SGK İş Mahkemeleri Kanunu 26.10.2017 13:32:48
2017/030 Sirküler Vergi 2017-026 30 Eylül 2017 Degerleme Kurları 3.10.2017 17:04:01
2017/032 Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler 7.9.2017 16:02:22
2017/031 İş Kazasında Düzenlenen Ek Aylık Prim Hizmet Bedeli 7.9.2017 13:58:11
2017/024 2017 yılı birinci geçici vergi dönemi için uygulanacak Döviz Kurları 17.7.2017 16:19:28
2017/029 01.02.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan İşveren Desteği 17.7.2017 16:18:06
2017/030 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ve Azami Çocuk Yardımı 17.7.2017 16:16:39
2017-023 6824 Sayılı Kanun İle Vergi İndirimi 13.3.2017 12:45:39
2017-022 6824 Sayılı Kanun İle KDV İstisnası 13.3.2017 12:44:43
2017-021 2016 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 3.3.2017 11:45:02
2017-028 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 31 Mart 2017 3.3.2017 11:43:57
2017-027 Ücret Garanti Fonu 3.3.2017 11:41:34
2017-026 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasında Değişi.. 3.3.2017 11:41:17
2017-025 2017 Yılı Asgari Ücret Desteği 23.2.2017 12:31:44
2017-024 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 23.2.2017 12:26:57
2017-023 Prim Erteleme İşlemlerine İlişkin E-Bildirge Sayfasında Yapılan Güncelleme 14.2.2017 14:06:04
2017-022 2017 yılında işe alınacak sigortalılara sağlanaca... 14.2.2017 10:14:20
2017-020 (EK) Net Alan Uygulaması 4.2.2017 13:04:30
2017-020 Konutlarda Net Faydalı Alan ve Yeni düzenlemeler 4.2.2017 13:03:47
2017-021 6770 Sayılı Kanun Hakkında SGK Duyurusu.doc 1.2.2017 12:00:59
2017-019 6770 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 31.1.2017 10:32:15
2017-018 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 31.1.2017 10:30:42
2017-020 Şubat Ayında Prim Ödeme Gün Sayılarının Tespiti 31.1.2017 10:28:38
2017-019 SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi 31.1.2017 10:27:44
2017-017 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 23.1.2017 13:52:29
2017-016 2017 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri 23.1.2017 13:51:03
2017-015 irketlerin Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Problem Yaşamamaları İçin Dikkat Etmeleri Gereken Konular 23.1.2017 13:49:49
2017-014 Dönem Sonu İşlemleri İle İlgili Hatırlatmalar 23.1.2017 13:47:50
2017-018 Sigorta Prim Teşvikinin Uzatılması 23.1.2017 13:01:08
2017-017 6331 Sayılı Kanunu İdari Para cezaları 23.1.2017 12:59:40
2017-016 Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında 16.1.2017 15:19:08
2017-015 Ücretin safi tutarının tespitinde dikkate alınaca... 16.1.2017 15:17:42
2017-014 Özel Sağlık Sigortası Primi ve Emeklilik Katkı Pa... 16.1.2017 15:15:56
2017-013 Beş işçi ve üzeri personel çalıştıran işyerlerind... 16.1.2017 15:14:33
2017-012 Ücret Parametreleri 9.1.2017 12:34:47
2017-011 2017 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa... 9.1.2017 12:32:30
2017-010 Gider Pusulası İle Yapılan Ödemeler 9.1.2017 12:31:14
2017-009 Şirket Ortaklarının Sigortalılık Durumu 9.1.2017 12:29:44
2017-008 2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezala... 9.1.2017 12:28:08
2017-007 Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günl... 9.1.2017 12:26:36
2017-006 Geçici İş Görmezlik 9.1.2017 12:22:18
2017-005 Doğum Borçlanması 9.1.2017 12:21:19
2017-004 Kıdem tazminatı Tavanı 9.1.2017 12:20:27
2017-013 Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğreti 3.1.2017 12:08:36
2017-012 İzaha Davet 3.1.2017 12:06:54
2017-011 Sayılı Kanun Kapsamında Yurda getirme ve K 3.1.2017 12:04:41
2017-010 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 3.1.2017 11:58:55
2017-009 Reeskont İşlemleri ve Yeni Reeskont oranları 3.1.2017 11:55:49
2017-008 Ticari Defterlerin Kapanış Onayları 3.1.2017 11:50:13
2017-007 Şüpheli Alacaklar Karşılığı 3.1.2017 11:42:15
2017-003 Otomatik Olarak Emeklilik Planına İlişkin Yönetme 3.1.2017 11:36:09
2017-002 2017 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Parametrelerdeki 3.1.2017 11:34:29
2017-001 SGK Süre Uzatımı 3.1.2017 11:23:11
2017-006 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 3.1.2017 10:16:50
2017-005 2017 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2.1.2017 18:04:37
2017-004 2017 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 2.1.2017 18:01:32
2017-003 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 2.1.2017 17:59:25
2017-002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 2.1.2017 17:55:36
2017-001 31 Aralık 2016 Değerleme Kurları 2.1.2017 17:53:46
2016-060 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kan... 28.12.2016 15:00:19
2016-059 Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Basın Açıklaması 28.12.2016 14:58:34
2016-058 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılıma Kademeli Geçiş 12.12.2016 15:33:30
2016-057 Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Gider Yazılması 12.12.2016 15:30:16
2016-046 01.01.2017 tarihi itibariyle E-Fatura, E-Defter.. 8.1.2019 17:08:44
2016-045 Bazı Ürünlerde KDV Oranları değişikliği 5.12.2016 11:42:26
2016-044 Yatırım Projelerine Devlet Yardımı 5.12.2016 11:41:40
2016-043 Yeniden Değerleme Oranları 5.12.2016 11:40:53
2016-042 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 5.12.2016 11:40:10
2016-041 30 Eylül 2016 Değerleme Kurları 5.12.2016 11:39:24
2016-056 Sigorta primlerinde üst Sınır 5.12.2016 11:38:28
2016-055 Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında 1.11.2016 08:19:13
2016-040 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnte... 31.10.2016 15:19:25
2016-054 1.300 TL'nin Altına Düşen Asgari Ücretler 31.10.2016 14:04:56
2016-053 Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Geçic... 31.10.2016 14:03:50
2016-052 İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanı... 31.10.2016 14:02:17
2016-051 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında 31.10.2016 14:00:41
2016-050 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçları... 31.10.2016 13:59:31
2016-039 KONUTLARIN KDV SİNDE % 8 Oranı 31.10.2016 13:58:34
2016-049 SGK Giriş Bildirgesinin İptali 8.10.2016 09:14:25
2016-038 KOSGEB'den “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 23.9.2016 14:33:27
2016-048 SGK İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Toplu Olarak Verilebilmesi Hakkında 23.9.2016 14:32:25
2016-037 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.8.2016 15:30:32
2016-036 6728 Sayılı Torba kanunu ile yapılan değişiklikler hakkında 19.8.2016 15:27:26
2016-035 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 19.8.2016 15:26:00
2016-034 6728 Sayılı Torba Kanunu 11.8.2016 12:15:42
2016-047 6728 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 11.8.2016 12:01:37
2016-033 Vergi Affı 10.8.2016 11:06:59
2016-032 30 Haziran 2016 Degerleme Kurları 10.8.2016 11:05:57
2016-046 Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkındaki Yönetmelik 28.7.2016 11:22:40
2016-045 OLAĞANÜSTÜ HAL DURUMLARINDA İŞVERENLER AÇISINDAN... 28.7.2016 11:21:43
2016-044 Bildirgelerin birleştirilmesi konusunda Kanunu 18.7.2016 14:11:39
2016-043 Kıdem Tazminatı Tavanı 18.7.2016 14:10:44
2016-042 İşveren Tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet... 18.7.2016 14:09:53
2016-041 Devamsızlık yapan personel 31.5.2016 18:39:38
2016-031 Mali Tatil 31.5.2016 18:38:25
2016-030 Yevmiye defteri kapanış onayı 31.5.2016 18:37:30
2016-040 işçi ve üzeri personel çalıştıranlar hakkında 24.5.2016 17:50:01
2016-039 İşçinin Kamera İle Gözetilmesi ve Denetlenmesi 24.5.2016 17:49:15
2016-038 Yargıtay Kararı 5.5.2016 12:01:26
2016-037 İş Müfettişlerinin 2016 yılı Programı 29.4.2016 12:45:30
2016-036 İade Davalarında Otuz İşçi Sayısının Tespitine İlişkin Yargı Kararı 29.4.2016 12:44:47
2016-035 İşe İade Davaları ve Yükümlülükler 29.4.2016 12:43:32
2016-034 6704 Sayılı Kanun Kapsamında Sigorta Prim Desteği 29.4.2016 12:41:46
2016-033 6704 Sayılı Kanun Kapsamındaki degisiklikler 29.4.2016 12:39:48
2016-029 31 Mart 2016 Değerleme Kurları 29.4.2016 12:38:23
2016-032 2016 Yılına Ait Yapı Birim Maliyet Bedelleri 18.4.2016 13:21:07
2016-031 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Bilgi Notu 18.4.2016 13:19:29
2016-030 Turizm Sektörü Yabancı Personel Ücretleri ile ilgili duyuru 18.4.2016 13:15:45
2016-028 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnternet Sitesi 21.3.2016 11:08:58
2016-029 İşverenlere Sağlanan Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri 7.3.2016 09:40:56
2016-028 6111 Sayılı kanuna istinaden istihdam teşviği 7.3.2016 09:39:54
2016-027 6661 Sayılı Asgari Ücret Desteği 7.3.2016 09:38:28
2016-027 2015 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 4.3.2016 10:26:39
2016-026 6663 Sayılı Kanunla KDV İstisnası 4.3.2016 10:26:08
2016-025 Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası 4.3.2016 10:25:34
2016-026 E-Bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesi 4.3.2016 10:24:51
2016-025 Emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi 4.3.2016 10:24:17
2016-024 ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ 29.2.2016 18:13:03
2016-023 Şubat Ayında Prim Ödeme Gün Sayılarının Tespiti 29.2.2016 18:11:57
2016-022 İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Temel Düzenlemeler 17.2.2016 09:39:58
2016-021 Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru 17.2.2016 09:37:58
2016-024 Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Farklar 5.2.2016 10:37:35
2016-023 Konutlarda Net Faydalı Alan ve KDV Oranları 5.2.2016 10:37:15
2016-022 GİB'na Onaylatmadan Önce E-Defter Denetimi 5.2.2016 10:36:54
2016-021 2016 yılı E-Fatura , E-Defter ve E-Arşiv Uygulamaları 5.2.2016 10:36:36
2016-020 Ek Mali Tablolara Ait Parasal Hadler 5.2.2016 10:35:18
2016-019 Reeskontu İşlemleri 5.2.2016 10:34:58
2016-018 BA ve BS Bildirim Formları 5.2.2016 10:34:43
2016-017 2016 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 5.2.2016 10:34:25
2016-016 Ticari Defterlerin Kapanış Onayları 5.2.2016 10:33:58
2016-015 Şüpheli Alacaklar 5.2.2016 10:33:40
2016-014 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı Ve Tecil Faizi 5.2.2016 10:33:02
2016-013 TTK İdari Para Cezaları 5.2.2016 10:32:46
2016-012 KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik 2015 8353 Sayılı Karar 5.2.2016 10:32:32
2016-012 2015 8353 Sayılı Karar 5.2.2016 10:32:01
2016-011 Değerleme Kurları 5.2.2016 10:31:42
2016-010 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-3234)’de Değişiklik 5.2.2016 10:31:28
2016-009 Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Dikkat edilmesi gerekenler 5.2.2016 10:31:07
2016-008 2016 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 5.2.2016 10:30:29
2016-007 Güncel Amortisman Listesi 5.2.2016 10:30:04
2016-007 Amortisman Oranlarındaki değişiklik 5.2.2016 10:29:41
2016-006 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 5.2.2016 10:28:48
2016-005 Defter ve Belgeler ile İlgili Açıklamalar 5.2.2016 10:28:31
2016-004 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 5.2.2016 10:28:14
2016-003 Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu 7.000 TL 5.2.2016 10:27:53
2016-002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 5.2.2016 10:27:32
2016-001 2016 Yılı Beyanname İmzalatma Sınırları 5.2.2016 10:11:13
2016-020 Ücretin safi tutarının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri 5.2.2016 10:05:22
2016-019 Özel Sağlık Sigortası Primi ve Emeklilik Katkı Payları Sigorta Primine Esas Kazanç Açısından Uygulanması 5.2.2016 10:04:58
2016-018 6661 Sayılı Kanun Kapsamında Asgari Ücret Desteği ve Örneği 5.2.2016 10:04:39
2016-017 ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU 5.2.2016 10:04:13
2016-017 Asgari Ücret Desteği 5.2.2016 10:03:34
2016-016 Sigorta Primleri ve Miktarı ve SGK Primine Tabi Olmayan Kazançlar 5.2.2016 10:03:13
2016-015 SGDP Tabi Çalışanların SGK Mevzuatına Göre Durumu 5.2.2016 10:02:16
2016-014 SGK Gecikme Cezası ve Zammı 5.2.2016 10:01:58
2016-013 6331 Sayılı Kanunu İdari Para cezaları 5.2.2016 09:57:50
2016-012 İş Kanunu İdari Para cezaları 5.2.2016 09:57:29
2016-011 SGK İdari Para cezaları 5.2.2016 09:57:02
2016-010 Ücret Parametreleri 5.2.2016 09:56:02
2016-009 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı 5.2.2016 09:55:43
2016-008 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi 5.2.2016 09:55:22
2016-007 Gider Pusulası İle Yapılan Ödemeler 5.2.2016 09:54:53
2016-006 Yaş Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alanlar Başka Yerde Çalışması 5.2.2016 09:54:00
2016-005 İSG Profesyonellerinin Çalışma Sürelerine İlişkin Duyuru 5.2.2016 09:53:41
2016-004 Şirket Ortaklarının Sigortalılık Durumu 5.2.2016 09:53:21
2016-003 2016 Yılı Asgari Ücret ,SGK Taban ve Tavanı , AGİ 5.2.2016 09:52:57
2016-002 Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmalarına İlişkin Olarak İşçiden Onay Alınması 5.2.2016 09:51:58
2016-001 İstihdam Teşviki Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Uzatıldı 5.2.2016 09:50:27