Dosya Sirküler No Açıklama Eklenme Tarihi
2016-046 01.01.2017 tarihi itibariyle E-Fatura, E-Defter.. 8.1.2019 17:08:44
2018/029 Sirküler Vergi 2018-029 Reeskontu İşlemleri 10.7.2018 06:57:41
2018/028 Sirküler Vergi 2018-028 30 Haziran 2018 Değerleme Kurları 10.7.2018 06:55:33
2018/027 Sirküler Vergi 2018-027 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnte 18.6.2018 11:51:43
2018/026 Sirküler Vergi 2018-026 Konutlarda Net Faydalı Alan ve Yeni düzenlemel 18.6.2018 11:50:40
2018/025 Sirküler Vergi 2018-025 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelik 18.6.2018 11:49:47
2018/024 Sirküler Vergi 2018-024 2017 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 18.6.2018 11:48:50
2018/023 Yurtdışı firmalara Reklam hizmet bedeli ödemeler 5.2.2018 13:19:18
2018/022 Yurt Dışı Faturalarda Stopaj ve KDV Sorumluluğu 5.2.2018 11:13:39
2018/021 Yurt Dışı Faturalarda Belge Düzeni 5.2.2018 11:12:37
2018/020 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı 5.2.2018 11:11:51
2018/019 Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Dikkat edilmesi 5.2.2018 11:11:04
2018/018 7A ve 7B İlişkin Hadleri 16.1.2018 10:12:08
2018/017 Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadleri 16.1.2018 10:11:10
2018/016 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 16.1.2018 10:09:48
2018/015 2018 Yılında Uygulanacak Tam Tasdik Hadleri 9.1.2018 17:08:45
2018/014 %5 Vergi indirimi 4.1.2018 10:09:41
2018/013 Bilgi Değişimi 4.1.2018 10:08:40
2018/012 77061 Sayılı Torba Kanun ile Genel Düzenleme 3.1.2018 18:20:31
2018/011 77061 Sayılı Torba Kanun ile Finans Sektörüne 3.1.2018 18:20:16
2018/010 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 3.1.2018 18:19:59
2018/009 2018 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 3.1.2018 18:19:39
2018/008 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 3.1.2018 18:19:21
2018/007 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündel 3.1.2018 18:19:02
2018/006 Yeniden değerleme oranları 3.1.2018 18:18:37
2018/005 Reeskont İşlemleri ve Yeni Reeskont oranları 3.1.2018 18:18:22
2018/004 Şüpheli Alacaklar Karşılığı 3.1.2018 18:18:06
2018/003 Vergi Beyannamelerinin SMMM imzalatılması 3.1.2018 18:17:47
2018/002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 3.1.2018 18:17:22
2018/001 31 Aralık 2017 Değerleme Kurları 3.1.2018 18:16:57
2017/029 2018 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi 2.12.2017 11:50:00
2017/028 Dönem Sonu İşlemleri 2.12.2017 11:47:31
2017/027 E-Fatura , E-Defter ve E-Arşiv Uygulamaları ve Kontrol Listesi 2.12.2017 11:46:20
2017/030 Sirküler Vergi 2017-026 30 Eylül 2017 Degerleme Kurları 3.10.2017 17:04:01
2017/024 2017 yılı birinci geçici vergi dönemi için uygulanacak Döviz Kurları 17.7.2017 16:19:28
2017-023 6824 Sayılı Kanun İle Vergi İndirimi 13.3.2017 12:45:39
2017-022 6824 Sayılı Kanun İle KDV İstisnası 13.3.2017 12:44:43
2017-021 2016 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 3.3.2017 11:45:02
2017-020 (EK) Net Alan Uygulaması 4.2.2017 13:04:30
2017-020 Konutlarda Net Faydalı Alan ve Yeni düzenlemeler 4.2.2017 13:03:47
2017-019 6770 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 31.1.2017 10:32:15
2017-018 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 31.1.2017 10:30:42
2017-017 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 23.1.2017 13:52:29
2017-016 2017 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri 23.1.2017 13:51:03
2017-015 irketlerin Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Problem Yaşamamaları İçin Dikkat Etmeleri Gereken Konular 23.1.2017 13:49:49
2017-014 Dönem Sonu İşlemleri İle İlgili Hatırlatmalar 23.1.2017 13:47:50
2017-013 Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğreti 3.1.2017 12:08:36
2017-012 İzaha Davet 3.1.2017 12:06:54
2017-011 Sayılı Kanun Kapsamında Yurda getirme ve K 3.1.2017 12:04:41
2017-010 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 3.1.2017 11:58:55
2017-009 Reeskont İşlemleri ve Yeni Reeskont oranları 3.1.2017 11:55:49
2017-008 Ticari Defterlerin Kapanış Onayları 3.1.2017 11:50:13
2017-007 Şüpheli Alacaklar Karşılığı 3.1.2017 11:42:15
2017-006 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 3.1.2017 10:16:50
2017-005 2017 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2.1.2017 18:04:37
2017-004 2017 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 2.1.2017 18:01:32
2017-003 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 2.1.2017 17:59:25
2017-002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 2.1.2017 17:55:36
2017-001 31 Aralık 2016 Değerleme Kurları 2.1.2017 17:53:46
2016-045 Bazı Ürünlerde KDV Oranları değişikliği 5.12.2016 11:42:26
2016-044 Yatırım Projelerine Devlet Yardımı 5.12.2016 11:41:40
2016-043 Yeniden Değerleme Oranları 5.12.2016 11:40:53
2016-042 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 5.12.2016 11:40:10
2016-041 30 Eylül 2016 Değerleme Kurları 5.12.2016 11:39:24
2016-040 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnte... 31.10.2016 15:19:25
2016-039 KONUTLARIN KDV SİNDE % 8 Oranı 31.10.2016 13:58:34
2016-038 KOSGEB'den “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 23.9.2016 14:33:27
2016-037 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.8.2016 15:30:32
2016-036 6728 Sayılı Torba kanunu ile yapılan değişiklikler hakkında 19.8.2016 15:27:26
2016-035 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 19.8.2016 15:26:00
2016-034 6728 Sayılı Torba Kanunu 11.8.2016 12:15:42
2016-033 Vergi Affı 10.8.2016 11:06:59
2016-032 30 Haziran 2016 Degerleme Kurları 10.8.2016 11:05:57
2016-031 Mali Tatil 31.5.2016 18:38:25
2016-030 Yevmiye defteri kapanış onayı 31.5.2016 18:37:30
2016-029 31 Mart 2016 Değerleme Kurları 29.4.2016 12:38:23
2016-028 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnternet Sitesi 21.3.2016 11:08:58
2016-027 2015 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 4.3.2016 10:26:39
2016-026 6663 Sayılı Kanunla KDV İstisnası 4.3.2016 10:26:08
2016-025 Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası 4.3.2016 10:25:34
2016-024 Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Farklar 5.2.2016 10:37:35
2016-023 Konutlarda Net Faydalı Alan ve KDV Oranları 5.2.2016 10:37:15
2016-022 GİB'na Onaylatmadan Önce E-Defter Denetimi 5.2.2016 10:36:54
2016-021 2016 yılı E-Fatura , E-Defter ve E-Arşiv Uygulamaları 5.2.2016 10:36:36
2016-020 Ek Mali Tablolara Ait Parasal Hadler 5.2.2016 10:35:18
2016-019 Reeskontu İşlemleri 5.2.2016 10:34:58
2016-018 BA ve BS Bildirim Formları 5.2.2016 10:34:43
2016-017 2016 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 5.2.2016 10:34:25
2016-016 Ticari Defterlerin Kapanış Onayları 5.2.2016 10:33:58
2016-015 Şüpheli Alacaklar 5.2.2016 10:33:40
2016-014 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı Ve Tecil Faizi 5.2.2016 10:33:02
2016-013 TTK İdari Para Cezaları 5.2.2016 10:32:46
2016-012 KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik 2015 8353 Sayılı Karar 5.2.2016 10:32:32
2016-012 2015 8353 Sayılı Karar 5.2.2016 10:32:01
2016-011 Değerleme Kurları 5.2.2016 10:31:42
2016-010 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-3234)’de Değişiklik 5.2.2016 10:31:28
2016-009 Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Dikkat edilmesi gerekenler 5.2.2016 10:31:07
2016-008 2016 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 5.2.2016 10:30:29
2016-007 Güncel Amortisman Listesi 5.2.2016 10:30:04
2016-007 Amortisman Oranlarındaki değişiklik 5.2.2016 10:29:41
2016-006 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 5.2.2016 10:28:48
2016-005 Defter ve Belgeler ile İlgili Açıklamalar 5.2.2016 10:28:31
2016-004 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 5.2.2016 10:28:14
2016-003 Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu 7.000 TL 5.2.2016 10:27:53
2016-002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 5.2.2016 10:27:32
2016-001 2016 Yılı Beyanname İmzalatma Sınırları 5.2.2016 10:11:13