Dosya Sirküler No Açıklama Eklenme Tarihi
009 Sirküler SGK 2018-009 Bireysel Emeklilik Sistemi 10.7.2018 07:23:22
008 Sirküler SGK 2018-008 Kıdem tazminatı Tavanı 10.7.2018 07:22:00
2018/007 6111 Sayılı İstihdam Teşvikleri 23.1.2018 10:03:00
2018/006 İstihdam Teşvikleri 23.1.2018 10:01:56
2018/005 Aylık ve Günlük Ücret Asgari Ücret 18.1.2018 17:17:29
2018/004 Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 16.1.2018 10:13:20
2018/003 Kıdem tazminatı Tavanı 9.1.2018 17:10:06
2018/002 Asgari Ücret Parametreleri 4.1.2018 10:57:52
2018/001 Meslek Adı ve Kodu 4.1.2018 10:56:59
2017/034 Sirküler SGK 2017-034 Meslek Adı ve Kodu 2.12.2017 11:44:10
2017/033 SGK İş Mahkemeleri Kanunu 26.10.2017 13:32:48
2017/032 Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler 7.9.2017 16:02:22
2017/031 İş Kazasında Düzenlenen Ek Aylık Prim Hizmet Bedeli 7.9.2017 13:58:11
2017/029 01.02.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan İşveren Desteği 17.7.2017 16:18:06
2017/030 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ve Azami Çocuk Yardımı 17.7.2017 16:16:39
2017-028 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 31 Mart 2017 3.3.2017 11:43:57
2017-027 Ücret Garanti Fonu 3.3.2017 11:41:34
2017-026 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasında Değişi.. 3.3.2017 11:41:17
2017-025 2017 Yılı Asgari Ücret Desteği 23.2.2017 12:31:44
2017-024 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 23.2.2017 12:26:57
2017-023 Prim Erteleme İşlemlerine İlişkin E-Bildirge Sayfasında Yapılan Güncelleme 14.2.2017 14:06:04
2017-022 2017 yılında işe alınacak sigortalılara sağlanaca... 14.2.2017 10:14:20
2017-021 6770 Sayılı Kanun Hakkında SGK Duyurusu.doc 1.2.2017 12:00:59
2017-020 Şubat Ayında Prim Ödeme Gün Sayılarının Tespiti 31.1.2017 10:28:38
2017-019 SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi 31.1.2017 10:27:44
2017-018 Sigorta Prim Teşvikinin Uzatılması 23.1.2017 13:01:08
2017-017 6331 Sayılı Kanunu İdari Para cezaları 23.1.2017 12:59:40
2017-016 Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında 16.1.2017 15:19:08
2017-015 Ücretin safi tutarının tespitinde dikkate alınaca... 16.1.2017 15:17:42
2017-014 Özel Sağlık Sigortası Primi ve Emeklilik Katkı Pa... 16.1.2017 15:15:56
2017-013 Beş işçi ve üzeri personel çalıştıran işyerlerind... 16.1.2017 15:14:33
2017-012 Ücret Parametreleri 9.1.2017 12:34:47
2017-011 2017 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa... 9.1.2017 12:32:30
2017-010 Gider Pusulası İle Yapılan Ödemeler 9.1.2017 12:31:14
2017-009 Şirket Ortaklarının Sigortalılık Durumu 9.1.2017 12:29:44
2017-008 2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezala... 9.1.2017 12:28:08
2017-007 Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günl... 9.1.2017 12:26:36
2017-006 Geçici İş Görmezlik 9.1.2017 12:22:18
2017-005 Doğum Borçlanması 9.1.2017 12:21:19
2017-004 Kıdem tazminatı Tavanı 9.1.2017 12:20:27
2017-003 Otomatik Olarak Emeklilik Planına İlişkin Yönetme 3.1.2017 11:36:09
2017-002 2017 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Parametrelerdeki 3.1.2017 11:34:29
2017-001 SGK Süre Uzatımı 3.1.2017 11:23:11
2016-060 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kan... 28.12.2016 15:00:19
2016-059 Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Basın Açıklaması 28.12.2016 14:58:34
2016-058 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılıma Kademeli Geçiş 12.12.2016 15:33:30
2016-057 Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Gider Yazılması 12.12.2016 15:30:16
2016-056 Sigorta primlerinde üst Sınır 5.12.2016 11:38:28
2016-055 Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında 1.11.2016 08:19:13
2016-054 1.300 TL'nin Altına Düşen Asgari Ücretler 31.10.2016 14:04:56
2016-053 Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Geçic... 31.10.2016 14:03:50
2016-052 İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanı... 31.10.2016 14:02:17
2016-051 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında 31.10.2016 14:00:41
2016-050 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçları... 31.10.2016 13:59:31
2016-049 SGK Giriş Bildirgesinin İptali 8.10.2016 09:14:25
2016-048 SGK İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Toplu Olarak Verilebilmesi Hakkında 23.9.2016 14:32:25
2016-047 6728 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 11.8.2016 12:01:37
2016-046 Fiili Hizmet Süresi Zammı Hakkındaki Yönetmelik 28.7.2016 11:22:40
2016-045 OLAĞANÜSTÜ HAL DURUMLARINDA İŞVERENLER AÇISINDAN... 28.7.2016 11:21:43
2016-044 Bildirgelerin birleştirilmesi konusunda Kanunu 18.7.2016 14:11:39
2016-043 Kıdem Tazminatı Tavanı 18.7.2016 14:10:44
2016-042 İşveren Tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet... 18.7.2016 14:09:53
2016-041 Devamsızlık yapan personel 31.5.2016 18:39:38
2016-040 işçi ve üzeri personel çalıştıranlar hakkında 24.5.2016 17:50:01
2016-039 İşçinin Kamera İle Gözetilmesi ve Denetlenmesi 24.5.2016 17:49:15
2016-038 Yargıtay Kararı 5.5.2016 12:01:26
2016-037 İş Müfettişlerinin 2016 yılı Programı 29.4.2016 12:45:30
2016-036 İade Davalarında Otuz İşçi Sayısının Tespitine İlişkin Yargı Kararı 29.4.2016 12:44:47
2016-035 İşe İade Davaları ve Yükümlülükler 29.4.2016 12:43:32
2016-034 6704 Sayılı Kanun Kapsamında Sigorta Prim Desteği 29.4.2016 12:41:46
2016-033 6704 Sayılı Kanun Kapsamındaki degisiklikler 29.4.2016 12:39:48
2016-032 2016 Yılına Ait Yapı Birim Maliyet Bedelleri 18.4.2016 13:21:07
2016-031 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Bilgi Notu 18.4.2016 13:19:29
2016-030 Turizm Sektörü Yabancı Personel Ücretleri ile ilgili duyuru 18.4.2016 13:15:45
2016-029 İşverenlere Sağlanan Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri 7.3.2016 09:40:56
2016-028 6111 Sayılı kanuna istinaden istihdam teşviği 7.3.2016 09:39:54
2016-027 6661 Sayılı Asgari Ücret Desteği 7.3.2016 09:38:28
2016-026 E-Bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesi 4.3.2016 10:24:51
2016-025 Emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi 4.3.2016 10:24:17
2016-024 ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ 29.2.2016 18:13:03
2016-023 Şubat Ayında Prim Ödeme Gün Sayılarının Tespiti 29.2.2016 18:11:57
2016-022 İş Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Temel Düzenlemeler 17.2.2016 09:39:58
2016-021 Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru 17.2.2016 09:37:58
2016-020 Ücretin safi tutarının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri 5.2.2016 10:05:22
2016-019 Özel Sağlık Sigortası Primi ve Emeklilik Katkı Payları Sigorta Primine Esas Kazanç Açısından Uygulanması 5.2.2016 10:04:58
2016-018 6661 Sayılı Kanun Kapsamında Asgari Ücret Desteği ve Örneği 5.2.2016 10:04:39
2016-017 ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU 5.2.2016 10:04:13
2016-017 Asgari Ücret Desteği 5.2.2016 10:03:34
2016-016 Sigorta Primleri ve Miktarı ve SGK Primine Tabi Olmayan Kazançlar 5.2.2016 10:03:13
2016-015 SGDP Tabi Çalışanların SGK Mevzuatına Göre Durumu 5.2.2016 10:02:16
2016-014 SGK Gecikme Cezası ve Zammı 5.2.2016 10:01:58
2016-013 6331 Sayılı Kanunu İdari Para cezaları 5.2.2016 09:57:50
2016-012 İş Kanunu İdari Para cezaları 5.2.2016 09:57:29
2016-011 SGK İdari Para cezaları 5.2.2016 09:57:02
2016-010 Ücret Parametreleri 5.2.2016 09:56:02
2016-009 Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı 5.2.2016 09:55:43
2016-008 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi 5.2.2016 09:55:22
2016-007 Gider Pusulası İle Yapılan Ödemeler 5.2.2016 09:54:53
2016-006 Yaş Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alanlar Başka Yerde Çalışması 5.2.2016 09:54:00
2016-005 İSG Profesyonellerinin Çalışma Sürelerine İlişkin Duyuru 5.2.2016 09:53:41
2016-004 Şirket Ortaklarının Sigortalılık Durumu 5.2.2016 09:53:21
2016-003 2016 Yılı Asgari Ücret ,SGK Taban ve Tavanı , AGİ 5.2.2016 09:52:57
2016-002 Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmalarına İlişkin Olarak İşçiden Onay Alınması 5.2.2016 09:51:58
2016-001 İstihdam Teşviki Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Uzatıldı 5.2.2016 09:50:27