Dosya Sirküler No Açıklama Eklenme Tarihi
2016-046 01.01.2017 tarihi itibariyle E-Fatura, E-Defter.. 8.1.2019 17:08:44
2016-045 Bazı Ürünlerde KDV Oranları değişikliği 5.12.2016 11:42:26
2016-044 Yatırım Projelerine Devlet Yardımı 5.12.2016 11:41:40
2016-043 Yeniden Değerleme Oranları 5.12.2016 11:40:53
2016-042 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması 5.12.2016 11:40:10
2016-041 30 Eylül 2016 Değerleme Kurları 5.12.2016 11:39:24
2016-040 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnte... 31.10.2016 15:19:25
2016-039 KONUTLARIN KDV SİNDE % 8 Oranı 31.10.2016 13:58:34
2016-038 KOSGEB'den “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 23.9.2016 14:33:27
2016-037 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.8.2016 15:30:32
2016-036 6728 Sayılı Torba kanunu ile yapılan değişiklikler hakkında 19.8.2016 15:27:26
2016-035 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 19.8.2016 15:26:00
2016-034 6728 Sayılı Torba Kanunu 11.8.2016 12:15:42
2016-033 Vergi Affı 10.8.2016 11:06:59
2016-032 30 Haziran 2016 Degerleme Kurları 10.8.2016 11:05:57
2016-031 Mali Tatil 31.5.2016 18:38:25
2016-030 Yevmiye defteri kapanış onayı 31.5.2016 18:37:30
2016-029 31 Mart 2016 Değerleme Kurları 29.4.2016 12:38:23
2016-028 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnternet Sitesi 21.3.2016 11:08:58
2016-027 2015 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 4.3.2016 10:26:39
2016-026 6663 Sayılı Kanunla KDV İstisnası 4.3.2016 10:26:08
2016-025 Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası 4.3.2016 10:25:34
2016-024 Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Farklar 5.2.2016 10:37:35
2016-023 Konutlarda Net Faydalı Alan ve KDV Oranları 5.2.2016 10:37:15
2016-022 GİB'na Onaylatmadan Önce E-Defter Denetimi 5.2.2016 10:36:54
2016-021 2016 yılı E-Fatura , E-Defter ve E-Arşiv Uygulamaları 5.2.2016 10:36:36
2016-020 Ek Mali Tablolara Ait Parasal Hadler 5.2.2016 10:35:18
2016-019 Reeskontu İşlemleri 5.2.2016 10:34:58
2016-018 BA ve BS Bildirim Formları 5.2.2016 10:34:43
2016-017 2016 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 5.2.2016 10:34:25
2016-016 Ticari Defterlerin Kapanış Onayları 5.2.2016 10:33:58
2016-015 Şüpheli Alacaklar 5.2.2016 10:33:40
2016-014 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı Ve Tecil Faizi 5.2.2016 10:33:02
2016-013 TTK İdari Para Cezaları 5.2.2016 10:32:46
2016-012 KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik 2015 8353 Sayılı Karar 5.2.2016 10:32:32
2016-012 2015 8353 Sayılı Karar 5.2.2016 10:32:01
2016-011 Değerleme Kurları 5.2.2016 10:31:42
2016-010 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2008-3234)’de Değişiklik 5.2.2016 10:31:28
2016-009 Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Dikkat edilmesi gerekenler 5.2.2016 10:31:07
2016-008 2016 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 5.2.2016 10:30:29
2016-007 Güncel Amortisman Listesi 5.2.2016 10:30:04
2016-007 Amortisman Oranlarındaki değişiklik 5.2.2016 10:29:41
2016-006 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 5.2.2016 10:28:48
2016-005 Defter ve Belgeler ile İlgili Açıklamalar 5.2.2016 10:28:31
2016-004 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 5.2.2016 10:28:14
2016-003 Tahsilat Ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu 7.000 TL 5.2.2016 10:27:53
2016-002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 5.2.2016 10:27:32
2016-001 2016 Yılı Beyanname İmzalatma Sınırları 5.2.2016 10:11:13