Dosya Sirküler No Açıklama Eklenme Tarihi
2017/034 Sirküler SGK 2017-034 Meslek Adı ve Kodu 2.12.2017 11:44:10
2017/033 SGK İş Mahkemeleri Kanunu 26.10.2017 13:32:48
2017/032 Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler 7.9.2017 16:02:22
2017/031 İş Kazasında Düzenlenen Ek Aylık Prim Hizmet Bedeli 7.9.2017 13:58:11
2017/029 01.02.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Olan İşveren Desteği 17.7.2017 16:18:06
2017/030 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ve Azami Çocuk Yardımı 17.7.2017 16:16:39
2017-028 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 31 Mart 2017 3.3.2017 11:43:57
2017-027 Ücret Garanti Fonu 3.3.2017 11:41:34
2017-026 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasında Değişi.. 3.3.2017 11:41:17
2017-025 2017 Yılı Asgari Ücret Desteği 23.2.2017 12:31:44
2017-024 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 23.2.2017 12:26:57
2017-023 Prim Erteleme İşlemlerine İlişkin E-Bildirge Sayfasında Yapılan Güncelleme 14.2.2017 14:06:04
2017-022 2017 yılında işe alınacak sigortalılara sağlanaca... 14.2.2017 10:14:20
2017-021 6770 Sayılı Kanun Hakkında SGK Duyurusu.doc 1.2.2017 12:00:59
2017-020 Şubat Ayında Prim Ödeme Gün Sayılarının Tespiti 31.1.2017 10:28:38
2017-019 SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi 31.1.2017 10:27:44
2017-018 Sigorta Prim Teşvikinin Uzatılması 23.1.2017 13:01:08
2017-017 6331 Sayılı Kanunu İdari Para cezaları 23.1.2017 12:59:40
2017-016 Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında 16.1.2017 15:19:08
2017-015 Ücretin safi tutarının tespitinde dikkate alınaca... 16.1.2017 15:17:42
2017-014 Özel Sağlık Sigortası Primi ve Emeklilik Katkı Pa... 16.1.2017 15:15:56
2017-013 Beş işçi ve üzeri personel çalıştıran işyerlerind... 16.1.2017 15:14:33
2017-012 Ücret Parametreleri 9.1.2017 12:34:47
2017-011 2017 Yılı için 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa... 9.1.2017 12:32:30
2017-010 Gider Pusulası İle Yapılan Ödemeler 9.1.2017 12:31:14
2017-009 Şirket Ortaklarının Sigortalılık Durumu 9.1.2017 12:29:44
2017-008 2017 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezala... 9.1.2017 12:28:08
2017-007 Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günl... 9.1.2017 12:26:36
2017-006 Geçici İş Görmezlik 9.1.2017 12:22:18
2017-005 Doğum Borçlanması 9.1.2017 12:21:19
2017-004 Kıdem tazminatı Tavanı 9.1.2017 12:20:27
2017-003 Otomatik Olarak Emeklilik Planına İlişkin Yönetme 3.1.2017 11:36:09
2017-002 2017 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Parametrelerdeki 3.1.2017 11:34:29
2017-001 SGK Süre Uzatımı 3.1.2017 11:23:11