Dosya Sirküler No Açıklama Eklenme Tarihi
2018/029 Sirküler Vergi 2018-029 Reeskontu İşlemleri 10.7.2018 06:57:41
2018/028 Sirküler Vergi 2018-028 30 Haziran 2018 Değerleme Kurları 10.7.2018 06:55:33
2018/027 Sirküler Vergi 2018-027 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Ve İnte 18.6.2018 11:51:43
2018/026 Sirküler Vergi 2018-026 Konutlarda Net Faydalı Alan ve Yeni düzenlemel 18.6.2018 11:50:40
2018/025 Sirküler Vergi 2018-025 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelik 18.6.2018 11:49:47
2018/024 Sirküler Vergi 2018-024 2017 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi 18.6.2018 11:48:50
2018/023 Yurtdışı firmalara Reklam hizmet bedeli ödemeler 5.2.2018 13:19:18
2018/022 Yurt Dışı Faturalarda Stopaj ve KDV Sorumluluğu 5.2.2018 11:13:39
2018/021 Yurt Dışı Faturalarda Belge Düzeni 5.2.2018 11:12:37
2018/020 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi Ve Pişmanlık Zammı 5.2.2018 11:11:51
2018/019 Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Dikkat edilmesi 5.2.2018 11:11:04
2018/018 7A ve 7B İlişkin Hadleri 16.1.2018 10:12:08
2018/017 Kar Dağıtım Tablosuna İlişkin Hadleri 16.1.2018 10:11:10
2018/016 Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik 16.1.2018 10:09:48
2018/015 2018 Yılında Uygulanacak Tam Tasdik Hadleri 9.1.2018 17:08:45
2018/014 %5 Vergi indirimi 4.1.2018 10:09:41
2018/013 Bilgi Değişimi 4.1.2018 10:08:40
2018/012 77061 Sayılı Torba Kanun ile Genel Düzenleme 3.1.2018 18:20:31
2018/011 77061 Sayılı Torba Kanun ile Finans Sektörüne 3.1.2018 18:20:16
2018/010 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 3.1.2018 18:19:59
2018/009 2018 Yılında Uygulanacak Yeni Hadler 3.1.2018 18:19:39
2018/008 Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin hadler 3.1.2018 18:19:21
2018/007 Yılı Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündel 3.1.2018 18:19:02
2018/006 Yeniden değerleme oranları 3.1.2018 18:18:37
2018/005 Reeskont İşlemleri ve Yeni Reeskont oranları 3.1.2018 18:18:22
2018/004 Şüpheli Alacaklar Karşılığı 3.1.2018 18:18:06
2018/003 Vergi Beyannamelerinin SMMM imzalatılması 3.1.2018 18:17:47
2018/002 Tam Tasdik Sözleşmeleri 3.1.2018 18:17:22
2018/001 31 Aralık 2017 Değerleme Kurları 3.1.2018 18:16:57