Ortaklarımız

Kurtuluş AKDENİZ

Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 1965 yılında doğmuştur. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü’nde mezun olmuştur. 1987-1995 yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. 1995-1998 yılları arasında Türkiye’nin önemli gruplarında Vergi Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Halen 1998 yılında kurduğu Akdeniz Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde Yeminli Mali Müşavir olarak Bursa’da faaliyet göstermektedir. Türk Vergi Yargısı konusunda yayımlanmamış tez çalışması mevcut olup, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış vergi ve ekonomi konulu makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.