Metin BİÇERSİN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 1957 yılında doğmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1997 yılında “Değer Artış Fonu ve Maliyet Artış Fonunun Türk Vergi Sistemi İçerisindeki Yeri İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri ve Muhasebeleştirilmesi” isimli tezi ile Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Geçmiş dönemlerde İSMMMO ve TESMER’de eğitmenlik yapmıştır. Mesleki faaliyetlerine serbest muhasebeci mali müşavir ve bilirkişilik hizmetleri yaparak devam etmektedir.