Ortaklarımız

Fatih ACAR

Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 1966 yılında doğmuştur Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Uludağ Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalındayüksek lisansını tamamlamıştır. 1986 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü olarak başladığı memuriyet hayatı,  Bursa ve Adana Defterdarlığı, Adana Kurucu Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK Başkan Yardımcılığı, SGK Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı, Başbakanlık Müşavirliği görevleri ile devam etmiştir. 22.03.2016’da emekli olan Fatih Acar halen Yeminli Mali Müşavir olarak Bursa’da çalışmaktadır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. “Vergi ve İstidam Politikası Açısından Kayıt Dışı Ekonomi”, “Türkiye’nin Sosyal Güvenlikle İmtihanı”, “Hükümet Programları ve Kalkınma Planlarında Sosyal Güvenlik”, “Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Rehberi” gibi teknik kitap çalışmaları yanında “Başarı İçimizde” ve “Yöneticiliğin ve Başarının Ana Kriterleri” adlı kişisel gelişim kitapları bulunmaktadır.