Prof.Dr.Sudi APAK

 

 

Sudi APAK, 1956 yılında doğmuştur. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında Concordia Üniversitesi Montreal Ekonomi Yüksek Lisansını, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Doktorasını almıştır. 1993 yılında Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme dalında “Doçent”, 1999 yılında Trakya Üniversitesi Muhasebe ve Finansman dalında “Profesör” unvanlarını almıştır.
 
1983-1999 yılları arasında Sabancı Holding'de çalıştıktan sonra Emlak Bankası, Tütünbank, EGS Bank ve Etibank’ta Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Daha sonra yurtdışında Türkiye-Kazakistan International Bank, Paris'te Banque du Bosphore, Berlin'de Express Trade Bank, Malta'da EGS Bank'ı kurarak, buralarda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. 1999-2001 yıllarında Dünya Kalkınma Bankalar Birliği (WFDFI) ve İslam Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIMI) Başkanlığı'na seçimle gelen ilk Türk Başkan olarak görev yapmıştır.
 
1999-2000 yıllarında Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2001-2008 yıllarında Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı yapmıştır. 2008 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Senato Üyeliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Yayınlanmış kitaplarının yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve araştırma projesini tamamlamıştır.
 
Prof. Dr. Sudi APAK, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi (KGK) unvanlarına sahiptir.