Yönetimsel Danışmanlık Hizmetleri

  • Şirketlerdeki yönetsel sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması
  • Karar süreçlerinin ve iş süreçlerinin analizi
  • Organizasyon yapısının yeniden kurulması
  • Organizasyon  şemasının oluşturulması
  • İş akış süreçlerinin analiz edilmesi ve yeniden oluşturulması
  • Çalışanların görev tanımlarının yapılması
  • Muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması
  • Ar-Ge teşvikleri danışmanlığı