• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun belirlediği bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin denetimi
  • Türk Ticaret Kanunu'nun 398.maddesi kapsaamında denetime tabi olacak şirketlerin denetimi
  • Finansal tablolar denetimi
  • Muhasebe denetimi
  • Her türlü özel amaçlı denetim raporları
  • Uygunluk denetimi raporları