• Finansal tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu) hazırlanması
  • Konsolide finansal tabloların hazırlanması
  • Yabancı para raporlaması yapılması
  • VUK mevzuatına göre düzenlenmiş finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyarlanması
  • Bütçe sisteminin kurulması, yıllık bütçenin yapılması ve aylık bazda gerçekleşme raporlarının hazırlanması
  • Finansal tabloların mali analiz raporlarının hazırlanması
  • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
  • Şirketlerin talep edeceği her türlü özel amaçlı yönetim rapolarının hazırlanması