Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

  • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planına uygun bir şekilde tutulmasının denetlenmesi
  • Şirket bünyesinde tutulan muhasebe kayıtlarının dönemsel olarak kontrolünün yapılması ve yönetime rapor sunulması
  • KDV, ÖTV, Muhtasar Vergi, Damga Vergisi, Geçici Vergi Beyannameleri ve Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin kontrol edilmesi
  • Finansal tabloların dönemsel olarak (aylık-üç aylık) kontrol edilmesi
  • Sabit kıymetlere ilişkin kayıtlar ilişkin fiziki sayım yapılması, amortismanlarının VUK çerçevesinde hesaplanması ve raporlanması
  • Enflasyon muhasebesi ile ilgili çalışmaların yapılması veya yapılan çalışmaların kontrol edilmesi
  • Muhasebedeki dönem sonu işlemlerinin kontrol edilmesi