Eğitimin Amacı: Doğru ve gerçeği yansıtan finansal tablolar, finansal tablo kullanıcıları için önem arz etmektedir. Dönem sonu işlemleri finansal tablolara ulaşılan muhasebe sürecinin son aşamasıdır. Finansal tabloların işletmenin mali yapısını ve performansını doğru olarak göstermesi açısından dönem sonu envanter ve değerleme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu eğitimde işletmelerin dönem sonlarında yapmaları gereken muhasebe işlemleri Vergi Usul Kanunu kapsamında örnekli olarak anlatılmaktadır.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışan personel.

 

re: 1 gün

 

Eğitimin İçeriği:

 
 • Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri
 • Envanter ve Değerleme Kavramları
 • Hazır Değerlerin Envanteri ve Değerlemesi 
 • Yabancı Paralı İşlemlerin Değerlemesi 
 • Menkul Kıymetlerde Dönem Sonu İşlemleri
 • Alacaklar ve Borçların Envanteri ve Değerlemesi
 • Şüpheli Alacaklar ve Karşılık Ayrılması
 • Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont İşlemleri
 • Stokların Envanteri ve Değerlemesi
 • Mali Duran Varlıklar
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Yenileme Fonu Uygulaması, Muhasebe Kayıtları 
 • Amortisman Uygulamaları ve Muhasebesi
 • Dönem Ayrıcı Hesaplar
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Dönem Sonunda Hesapların Kapatılması
 • Bağış ve Yardımlar
 • Örtülü Sermaye
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Kâr Dağıtımlarının Muhasebeleştirilmesi
 • Örnek Uygulama