Eğitimin Amacı:  İşletmelerin finansal tablolarını anlayıp yorumlayabilmek, şirket ortakları, yöneticileri, finansal kurumlar gibi işletme ile ilişkili tüm taraflar açısından önem arz etmektedir. İşletmelerin finansal performansının ölçülebilmesi ve işletme ile ilgili doğru kararlar alınabilmesi işletmenin finansal tablolarının doğru okunabilmesine bağlıdır. Bu da finansal tablolar analizi ile mümkündür. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir işletmenin finansal tablolarının nasıl analiz edilmesi gerektiği konusunda gerekli bilgileri vermektir. Eğitim boyunca yapılacak uygulama örnekleriyle anlatılan bilgilerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerin muhasebe, finansman, iç denetim ve bütçe alanlarında çalışan her

düzeydeki personel ile yönetim kadrosu.

 

re: 2 gün

 

Eğitimin İçeriği:
 

 • Finansal Tabloların Tanımı ve Amaçları 
 • Finansal Tabloların Genel Özellikleri 
 • Finansal Tablolar Seti
  • Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akış Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Finansal Tablo Dipnotları
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Finansal Tablolar
 • Mali Analizin Tanımı
 • Mali Analizi Etkileyen Faktörler
 • Mali Analiz Çeşitleri
 • Finansal Tabloların Mali Analize Hazırlanması
 • Mali Analiz Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
  • Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
  • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)
  • Oran Analizi (Rasyo Analizi)
   • Likidite Oranları
   • Mali Yapı Oranları
   • Faaliyet Oranları
   • Kârlılık Oranları
   • Piyasa Performansı Oranları
   • Büyüme Oranları
 • Dupont Analizi
 • TMS/TFRS’nin Mali Analize Etkisi