Eğitimin Amacı: Eğitimin temel amacı katılımcılara işletmelerin karşı karşıya kaldıkları finansal problemleri ve bunlara ilişkin finansal kararları tanıtmak ve bu problemlerin çözümü ve finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır. Eğitimin temel amacı katılımcılara işletmelerin karşı karşıya kaldıkları finansal problemleri ve bunlara ilişkin finansal kararları tanıtmak ve bu problemlerin çözümü ve finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.

 

Kimler Katılmalı: İşletmelerdeki yöneticiler ve yönetici adayları.

 
Süre: 2 gün
 
Eğitimin İçeriği:
 
 
 • Finans Kavramı ve Finansal Sistem
  • Finans Kavramı
  • Para ve Sermaye Piyasaları
  • Birincil ve İkincil Piyasalar
 • Finansal Tablolar Analizi
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Finansal Analiz ve Finansal Analizde Kullanılan Teknikler
 • Finansal Planlama ve Bütçeleme Süreci
  • Nakit Bütçesi
  • Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu 
 • Kar Planlaması – Başabaş Noktası Analizi ve Kaldıraçlar
  • Başabaş Noktası Analizi
  • Kaldıraçlar
 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
  • Faiz Kavramı
   • Basit Faiz
   • Bileşik Faiz
  • Paranın Zaman Değeri
   • Bugünkü Değer
   • Gelecekteki Değer
   • Anuite Kavramı
 • Kısa ve Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri
  • Banka Kredisi
  • Finansman Bonosu
  • Tahvil
  • Hisse Senedi
 • Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Sermaye Bütçelemesi)
  • Geri Ödeme Süresi Yöntemi
  •  Net Bugünkü Değer Yöntemi
  •  İç Verim Oranı Yöntemi
  •  Karlılık Endeksi (Fayda Maliyet Oranı)
 • Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Teorileri
  • Sermaye Maliyeti Kavramı
  • Sermaye Yapısı Teorileri
 • Firma Değerlemesi
  • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
   • Nakit Akımlarının Belirlenmesi ve Tanımı
   • Öz Sermayeye Olan Serbest
   • Nakit Akımları
   • Şirkete Olan Serbest Nakit Akımları
   • Nakit Akımlarının Tahmin Süresi, Büyüme Oranları ahmini, İskonto Oranı
   • Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri
 • Göreceli Değerleme Yöntemleri