Eğitimin Amacı: Bu programda yargı kararları ve uygulamanın ışığında iş hukukunun tartışmalı konularına yer verilerek, katılımcılarda farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin insan kaynakları çalışanları ve yöneticileri, SMMM ve YMM’ler.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 
 • İş Sözleşmesinin Feshi
  • Geçerli Fesih, Haklı Fesih Ayrımı
  • İş Güvencesi Uygulamaları
  • İş Sözleşmelerinin Feshinde Usul ve Esaslar
  • İkale Sözleşmeleri
  • İbraname
 • İş Kanunu Uygulamasında Tutanakların Önemi ve Tanzimi
  • Tutanak Tanziminde Şekil Şartları
  • Savunma Alma Teknikleri
 • Alt İşverenlik ve Alt İşverenlik Uygulamaları
  • Örnek Uygulamalar Işığında Alt İşverenlik Mevzuatı
  • Alt İşverenlik Yasa Tasarısı ve Tasarı İle Getirilmesi Düşünülen Yenilikler
 • Fazla Çalışma, Hafta Tatili ve Genel Tatil Çalışmalarına İlişkin Uygulama Sorunları
  • Fazla Çalışmada Bordronun Önemi
  • Hafta Tatili ve Genel Tatil Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar
 • Kısmi Çalışma Uygulamaları
  • Part-Time İş Sözleşmeleri
  • Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmeleri
 • İş Kanununda Denetim Usul ve Esasları
  • Çalışma ve İş Kurumunun Denetimi
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığının Denetimi
  • Denetimlerde Özellikli Durumlar
  • İş Mevzuatında İdari Para Cezaları
 • İş Mevzuatına Göre Uygulanan Para Cezaları
  • Cezalara İtiraz
  • Cezalara Karşı Açılacak Davalara İlişkin Usul ve Esaslar