Eğitimin Amacı: Bu programda uygulamadan örneklerle iş hukukunun temel konularına yer verilerek, katılımcılarda farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin insan kaynakları çalışanları ve yöneticileri, SMMM ve YMM’ler.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • İş Sözleşmesinin Kurulması ve Sözleşme Türleri
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • Bildirimli Fesih İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • İş Güvencesi Toplu İşçi Çıkışı
 • Feshin Hukuki Sonuçları
 • İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
 • İş Hukukunda İşverenlerin Bildirim Yükümlülükleri
 • İş Hukukunda Yıllık İzin Fazla Çalışma İstihdam Yükümlülükleri
 • Alt İşverenlik Personel Özlük Dosyası Oluşturulması
 • Personel İşlemlerinde Belgelendirme
  • Tutanak
  • Savunma İsteme
  • İhtarname ve Diğer Personel İşlemlerine İlişkin Belgelerin Düzenlenmesi
 • Ücret Bordrosu Düzenlenmesi
 • Çalışma Hayatının Denetimi ve Denetimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar