Eğitimin Amacı: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendine özgü bir denetim yöntemi olan asgari işçiliğin tüm yönleriyle anlatılarak, katılımcılarda farkındalık yaratılması sağlanacaktır.
 
Kimler Katılmalı: İşletmelerin insan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları sorumluları, SMMM ile özellikle taahhüt konusu işler ya da inşaat işlerini yürüten şirketlerin muhasebe biriminde çalışanlar.
 
Süre: 1 gün
 
 
Eğitimin İçeriği:
 
 • Temel Kavramları
 • Asgari İşçilik Uygulamaları
  • Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Asgari İşçilik Uygulaması
   • SGİM/SGM Tarafından Yapılan Ön Değerlendirme Süreci
   • Kurum Müfettişi Tarafından Asgari İşçiliğin Hesaplanması
   • Özel Bina İnşaatlarında İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Süreci
  • İhale Konusu İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması
   • SGİM/SGM Tarafından Yapılan Ön Değerlendirme Süreci
   • Kurum Müfettişi Tarafından Asgari İşçiliğin Hesaplanması
   • Asgari İşçiliğin Hesaplanması
   • İhale Konusu İşlere İlişkin Asgari İşçilik Uygulamasında Özel Durumlar
    • İhale Konusu İşlerin Konsorsiyum Şeklinde Üstlenilmesi
    • İhale Konusu İşlerin İş Ortaklığı Şeklinde Üstlenilmesi
    • İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Süreci
  • Devamlı İşyerlerinde Asgari İşçilik Uygulaması
   • Genel Denetimler ve Asgari İşçilik Uygulaması
    • İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri Çalışanları Yoluyla Tamamlanması ve Asgari İşçilik Uygulaması
    • İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler
    • İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olmadığı İşler
    • Danışmanlık Hizmet İhaleleri
    • Nakliye İşleri İle Personel/Öğrenci Taşıma İşleri
    • Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Malın Teslim İşleri
   • Devamlı İşyeri Çalışanları İle Tamamlanan İhaleli İşlere İlişkin İlişiksizlik Belgesi Verilmesi Süreci
 • SMMM ve YMM Tarafından Asgari İşçiliğin Hesaplanması
  • SMMM ve YMM’lerin Yetkisi
  • MMM ve YMM’lerin Asgari İşçilik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
 • Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma
 • Asgari İşçiliğe İtiraz ve Dava