Danışman Kadromuz

Prof. Dr. Serhat Yanık
1970 yılında doğmuştur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından aynı fakültenin İşletme Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında muhasebe-finansman alnında doçent unvanını alan Serhat YANIK, halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda aynı Fakültenin Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. KOSGEB, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Türk Sigorta Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşlarda özel eğitimler, çeşitli üniversitelerde ise lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Sigortacılık, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, işletme ve ekonomi alanında birçok kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.

Diğer Danışman Kadromuz