Doç. Dr. Serhat Yanık

Doç. Dr. Serhat YANIK, 1970 yılında doğmuştur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından aynı fakültenin İşletme Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.
 
2008 yılında muhasebe-finansman alnında doçent unvanını alan Serhat YANIK, halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda aynı Fakültenin Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.
 
KOSGEB, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB), İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Türk Sigorta Enstitüsü (TSE) gibi kuruluşlarda özel eğitimler, çeşitli üniversitelerde ise lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Sigortacılık, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, işletme ve ekonomi alanında birçok kitap ve makale çalışması bulunmaktadır.
 
Doç. Dr. Serhat YANIK’ın basılı eserleri şunlardır:
 
  • Sigorta İşletmelerinde Mali Yeterlilik Analizi, Bayındır Hayat Yayınları, 2000
  • Elektronik Sigortacılık, Derin Yayınları, 2002 (Selim Yazıcı ile ortak çalışma)
  • Maliyet Muhasebesi, Nobel Yayın Dağıtım, 2006 (Feryal Orhon Bası ve İdil Kaya ile ortak çalışma)
  • Aracı Kurum İşlemleri ve Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 2007
  • Devlet Muhasebesi, Nobel Yayın Dağıtım, 2007 (Barış Sipahi ve Cevdet Topal ile ortak çalışma)
  • Şirket Değerleme Yaklaşımları, Nobel Yayın Dağıtım, 2010 (Barış Sipahi ve Yusuf Aytürk ile ortak çalışma)
  • Maliyet Muhasebesi Çözümlü Problemler ve Test Soruları, Türkmen Kitabevi, 2010 (FeryalOrhon Bası ve İdil Kaya ile ortak çalışma)
  • Turbo Sertifikalar, Alternatif Bir Kaldıraçlı Türev Ürün, Scala Yayıncılık, 2013 (Erkan Kilimci ile ortak çalışma)
  • Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, 2013 (Fatih Uzun ile ortak çalışma)