Doç. Dr. Ali Hepşen

 
Doç. Dr. Ali HEPŞEN, 1978 yılında İzmir’de doğmuştur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finans Yüksek Lisans Programına başlamış ve 2004 yılında mezun olarak finans uzmanı unvanını almıştır. 2010 yılında aynı enstitüde doktora çalışmasını tamamlamış olup, doktor unvanını almıştır. 2012 yılında ise doçentlik unvanına hak kazanmıştır.
 
2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalında göreve başlamış olan Ali HEPŞEN halen aynı kürsüde meslek hayatına devam etmektedir. Mesleki ilgi alanları; finans matematiği, işletme finansı, finansal yönetim, şirket değerlemesi, uluslararası finans, risk yönetimi ve türev ürünler, sermaye piyasaları ve menkul kıymet analizidir. Doç. Dr. Ali HEPŞEN’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.
 
Doç. Dr. Ali HEPŞEN’in basılı eserleri şunlardır:
 
  • Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması, İstanbul Ticaret Odası Yayını, 2005
  • Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı, Literatür Yayıncılık, 2010
  • Finansal Krizlerde Gayrimenkul Finansman Piyasalarının Rolü ve Gayrimenkul Fiyat Endekslerinin Önemi, Literatür Yayıncılık, 2011