M. Vefa Toroslu

M. Vefa TOROSLU, 1962 yılında doğmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Okan Üniversitesi SBE Muhasebe-Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Halen Okan Üniversitesinde İşletme Doktorası çalışmalarına devam etmektedir.
 
1985 yılından 1997 yılına kadar reel sektörde çeşitli kademelerde muhasebe ve finans yöneticiliği yapmıştır. 1997 yılından 2012 yılına kadar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.
2012-2013 yıllarında turizm ve otomotiv sektöründe CFO olarak çalışmıştır. Eğitmenin sahip olduğu mesleki unvanlar şunlardır:
 
 • Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanı (SPK)
 • Kredi Derecelendirme Uzmanı (SPK)
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı (SPK)
 
 
M. Vefa TOROSLU’nun muhasebe ve finans konularında yazmış olduğu birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Kendisi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’de ortak olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi’nde muhasebe ve denetim konularında ders vermekte ve çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmektedir.
 
M. Vefa TOROSLU’nun basılı eserleri şunlardır:
 
 
 • Çağdaş Finansal Teknikler, Beta Yayınları, 2000
 • Serbest Bölgeler, Maliye Hukuk Yayınları, 2010 (Ortak Çalışma)
 • Barter İşlemleri ve Muhasebesi, Adalet Yayınları, 2010
 • Türkiye Muhasebe Standartlarında Hasılat-Maliyet İlişkisi, Adalet Yayınları, 2011
 • Hukuksal ve Finansal Açıdan Forfaiting, Adalet Yayınları, 2011
 • Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), 2. Baskı, Yaklaşım Yay. 2008 (Ortak Çalışma)
 • Muhasebe Teorisi, Adalet Yayınları, 2012
 • Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin Yayıncılık, 2012
 • İşletme Bütçeleri, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Ortak Çalışma)
 • Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013
 • Finansal Tablolar Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Ortak Çalışma)
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Seçkin Yayıncılık, 2014
 • İç Kontrol ve İç Denetim, Vedat Kitapçılık, 2014
 • TMS ve VUK Kapsamında Stoklar, Legal Yayıncılık, 2014 (Metin Aytulun ile ortak çalışma)
 • Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2014
 • Anonim Şirketlerde Tasfiye, Vedat Kitapçılık, 2014 (Metin Aytulun ile ortak çalışma)