Metin Aytulun

Metin AYTULUN, 1963 yılında doğmuştur.  1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 2013 yılında “Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerleme” isimli tezi ile Okan Üniversitesi SBE Muhasebe Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.
 
 
1986-2001 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2001-2008 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmüştür. 2008 yılında sınavla Yeminli Mali Müşavirlik belgesini almaya hak kazanmıştır. 2008 yılından bu yana bağımsız olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. Kendisi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’de ortak olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.
 
 
Metin AYTULUN’un basılı eserleri şunlardır:
 
  • TMS ve VUK Kapsamında Stoklar, Legal Yayıncılık, 2014
  • Anonim Şirketlerde Tasfiye, Vedat Kitapçılık, 2014